Dawid Nowak

O autorze Dawid Nowak

Doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szczególnie interesuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z reklamą, mediami społecznościowymi i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Zdobywał doświadczenie pracując zarówno dla dużych korporacji, jak też małych i średnich firm, wykorzystując swoje umiejętności prawnicze, marketingowe i biznesowe. W 2016 roku otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę magisterską w konkursie Urzędu Patentowego RP.