Leszek Widmański

O autorze Leszek Widmański

Prawnik, rzecznik patentowy. Zajmuje się szeroko pojętym prawem własności intelektualnej, szczególnie znakami towarowymi, a także prawem nowych technologii, w tym informatyzacją państwa.