Magdalena Wojdak

O autorze Magdalena Wojdak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie, stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Aarhus (Dania). Na co dzień zajmuje się prawem własności intelektualnej w jednej z warszawskich kancelarii.