Mariusz Kusion

O autorze Mariusz Kusion

Absolwent prawa i stosunków międzynarodowych (UJ). Autor publikacji naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu obu dziedzin swojego wykształcenia, w szczególności z tematyki prawa karnego, autorskiego i prawa szkolnictwa wyższego. Certyfikowany trener nauki, prowadzi szkolenia z prawa autorskiego dla naukowców i artystów oraz na temat komercjalizacji wiedzy. Animator kultury, działacz organizacji pozarządowych.