Wśród szukających pracy pojawił się ostatnio nowy trend: wykorzystywanie logotypów byłych pracodawców w CV. Coraz więcej osób decyduje się na taki zabieg mając nadzieję, że w ten sposób wzbogacą swoje CV a poprzez wskazanie w życiorysie silnych marek automatycznie wzmocni się ich pozycja na rynku pracy. Do nas docierają zaś coraz częściej pytania o to, czy umieszczenie logo uczelni lub byłego pracodawcy w CV jest zgodne z prawem. No właśnie, czy zamieszczanie logo byłego pracodawcy w CV jest bezpieczne?

Logo jako znak towarowy

Logo byłego pracodawcy może być (i w większości przypadków jest) chronione jako znak towarowy. Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawo do zakazania używania oznaczenia każdemu, kto używa znaku chociażby podobnego dla produktów/usług, dla których dokonano rejestracji w obrocie gospodarczym. W przypadku wykorzystywania logo w CV nie mamy jednak do czynienia z użyciem znaku w obrocie gospodarczym. Dlatego w przypadku wykorzystywania logo w CV w ogóle nie możemy mówić o potencjalnym naruszeniu prawa do znaku towarowego. Prawo własności przemysłowej odkładamy zatem tym razem na bok.

Logo jak dobro osobiste

Warto wiedzieć, że logotyp firmy może być chroniony nie tylko przepisami prawa własności przemysłowej jako znak towarowy ale również jako dobro osobiste firmy. Logotypy (określane również jako oznaczenia firmowe) stanowią niejako „wizytówkę” firmy, jej  symbol, znak rozpoznawczy, są elementem budowania marki, z którą identyfikują się klienci. Dlatego logotypy mogą być chronione jako jedno z dóbr osobistych osoby prawnej (firmy). W wyroku z 7 marca 2003 r.** Sąd Najwyższy uznał, że:

symbol osoby prawnej jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste, które podlega ochronie na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 Kodeksu cywilnego. W tym sensie stanowi wizerunek osoby prawnej.

Co ciekawe, w przywołanej sprawie chodziło o godło Uniwersytetu Warszawskiego. Sąd Najwyższy uznał je za dobro osobiste uczelni.

Czy mogę wykorzystać logo byłego pracodawcy w CV?

Moim zdaniem taka praktyka nie powinna być stosowana. Dlaczego? Dlatego, że istnieje ryzyko, że wykorzystywanie logotypu byłego pracodawcy w CV potraktowane zostanie jako naruszenie dóbr osobistych. Oczywiście, aby stało się tak na pewno konieczne jest jeszcze udowodnienie bezprawności wykorzystania takiego logotypu (a właściwie udowodnienie, że użycie w takiej a nie innej formie logotypu nie było bezprawne, czego będzie musiał dokonać ewentualny naruszający). Ryzyko jednak istnieje i należy się z nim liczyć.

A co w sytuacji, kiedy poszukującemu pracy bardzo zależy na wyeksponowaniu logotypów firm, z którymi współpracował w przeszłości? Czy istnieje jakiś sposób na legalne wykorzystanie logotypu swojego byłego pracodawcy w CV?

Istnieje. Takim sposobem jest uzyskanie wyraźnej zgody byłego pracodawcy (lub pracodawców) na użycie logo w swoim CV. Pytanie tylko, czy aby na pewno warto? CV powinno być przecież reklamą tego, który aplikuje na dane stanowisko a nie reklamą byłego pracodawcy.

***

*wyrok SN z 7 marca 2003 r.,  I CKN 100/01, Lex Nr 83833

fot. foter.com