Za każdym przełomowym pomysłem stoją wyjątkowi ludzie. Wizjonerzy, którzy złamali dotychczasowe status quo i zmienili sposób myślenia całych społeczności. We współczesnym świecie, w którym to właśnie niepowtarzalność jest wyznacznikiem sukcesu, kluczowe staje się łączenie sił, wiedzy i doświadczeń w celu kreowania nowych jakości i innowacyjnych rozwiązań.

ANSWER THE FUTURE  – o co chodzi?

Główną misją Globe Forum jest praca z wyzwaniami, w ramach których rozwiązywane są rzeczywiste problemy związane z rozwojem przemysłu, sektora publicznego czy infrastruktury. Misją Krajowej Izby Gospodarczej od początku jej istnienia jest działanie na rzecz wsparcia innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Obu organizacjom bliska jest idea wzrostu gospodarczego w oparciu o kapitał społeczny. Poszukując nowych rozwiązań, pomysłów i wynalazków razem tworzą system wsparcia innowacyjności! Tym samym wzmacniają współpracę firm ze światem nauki. Jednocześnie stawiając przed sobą zadanie usprawnienia ekosystemu innowacji ułatwiają wejście na rynek innowatorom. Kongres Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum łączą więc siły aby wspólnie odpowiadać na wyzwania przyszłości. Przyłącz się. ANSWER THE FUTURE!

Pod takim hasłem 9 i 10 czerwca, w gmachu Politechniki Warszawskiej, odbędzie się VI edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki po raz pierwszy połączonego z Globe Forum. Podczas dwóch dni spodziewamy się wybitnych gości zarówno ze świata polityki, nauki, biznesu i mediów.

ANSWER THE FUTURE – dzień pierwszy

Pierwszy dzień Kongresu i Globe Forum będzie poświęcony tematowi reformy kulturowej w Polsce, która doprowadzi do społecznych zmian – w perspektywie +20, +30 i +40 lat. Raport, przygotowany przez zespół (m.in.: red. Edwin Bendyk, Janusz Czapiński, Przemysław Czapliński, Anna Giza-Poleszczuk, Robert Kwaśnica, Jarosław Makowski, Radosław Markowski, Prof. Mirosława Marody, Elżbieta Mączyńska, Andrzej Olechowski, Jacek Santorski), reprezentujący różne dyscypliny, pod redakcją Jacka Żakowskiego ma być analizą stanu faktycznego, przedstawieniem „hamulców” w poszczególnych dziedzinach (m.in. szkole i nauce, systemie politycznym gospodarce i systemie społecznym) i przedstawieniem planu działań naprawczych. .

Zaplanowaliśmy również dyskusje, spotkania i warsztaty. Podczas Kongresu i Globe Forum odbędzie się szereg paneli poświęconych możliwościom rozwoju ekosystemu innowacji:

– wykorzystaniu Funduszy UE w kontekście rozwoju branż o dużym potencjale wzrostu/Fundusze Unijne – Focus na nowe Horyzonty

– Ścieżce rozwoju opartej na innowacjach i wiedzy jako jedynej prowadzącej do sukcesu rozwojowego kraju/B+R Open Innovation – Zmiana Pokoleń;

– Innowacje w Polsce – Kierunki Rozwoju; IP: Od Własności Intelektualnej do Własności Produktu

– Analizie case studies i trendom przyszłości/Crowd Sourcing&Crowd Funding; Digital Disruption w Polsce

– Prezentacji success stories/Business Angels&Venture Capitals

– Wyzwaniom związanym z innowacjami/Digital Cities 2.0; Innowacje w infrastrukturze; Bankowość mobilna; Program Bridge.

Gościem specjalnym pierwszego dnia wydarzenia będzie Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

ANSWER THE FUTURE – dzień drugi

Drugi dzień Kongresu i Globe Forum, to nie tylko dyskusja nad szansami i zagrożeniami polskiej gospodarki, ale mocny akcent międzynarodowy – Polsko-Tajwańskie Forum Biznesu. Gośćmi specjalnymi będą Shih-Chao Cho, Wiceminister w tajwańskim Ministerstwie Gospodarki, Andrzej Dycha, Wiceminister MG oraz Fred P.C. Huang, Wiceprzewodniczący CIECA oraz Michael Lin Prezes Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Uczestnicy Kongresu, w ramach Polsko-Tajwańskiego Forum Biznesu będą mieli możliwość odbycia spotkań B2B, jak również wysłuchać dyskusji plenarnej z udziałem przedstawicieli tajwańskich firm, która dotyczyć będzie finansowania na Tajwanie.

Więcej informacji o VI Kongresie Innowacyjnej Gospodarki i Globe Forum znajdziecie Państwo na stronie http://www.answerthefuture.pl/.

Lookreatywni.pl na ANSWER THE FUTURE!

We wtorek o 11:40 poprowadzimy panel IP: Od własności intelektualnej do własności produktu. Porozmawiamy m.in. o tym dlaczego tak niewielu polskich przedsiębiorców komercjalizuje swoją własność intelektualną i co zrobić, aby zmienić ten stan rzeczy. Porozmawiamy m.in. z prof. Januszem Lewandowskim, Prezesem Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, z Panią dr Alicją Adamczak, Prezesem Urzędu Patentowego RP. Zapraszamy serdecznie!