Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska zaprasza autorów wszelkich dziedzin twórczości do współpracy i wstępowania do Stowarzyszenia. 

Czym zajmuje się Stowarzyszenie Copyright Polska?

SAiW Copyright Polska (wcześniej SAiW „Polska Książka”) to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która od ponad 10 lat sprawnie inkasuje i wypłaca środki pochodzące z opłat reprograficznych. Beneficjentami tych wypłat są liczni wydawcy książki i prasy.

Stowarzyszenie Copyright Polska zaprasza twórców do współpracy

Chcemy z Państwa pomocą dalej się rozwijać dla rynku treści kreatywnych w Polsce. Dlatego kierujemy naszą zachętę do autorów tworzących w różnych dziedzinach i zapraszamy ich do członkostwa w Stowarzyszeniu, w grupie autorów. Możliwości przyszłych działań Copyright Polska na rzecz autorów opisujemy szczegółowo na naszej stronie internetowej: http://www.copyrightpolska.pl/pl/3/24/239/Zapraszamy-autorow

W razie pytań, prosimy o kontakt z SAiW Copyright Polska pod adresem: biuro@copyrightpolska.pl Zapraszamy!

Dokumenty członkowskie do pobrania:

http://www.copyrightpolska.pl/pl/3/3/24/Czlonkostwo

***