Serwis Lookreatywni.pl objął swoim patronatem Konferencję Prawa Autorskiego „W sprawie autorów”, która odbędzie się już w najbliższy czwartek 23.04.2015 r.  na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wydarzenie jest próbą skonfrontowania dwóch dziedzin – prawa i sztuki. Celem Konferencji jest zebranie najistotniejszych z punktu widzenia projektanta informacji dotyczących funkcjonowania prawa w praktyce.

Organizatorzy Konferencji Prawa Autorskiego „W sprawie autorów” chcą przybliżyć tematykę prawa własności intelektualnej osobom, które na co dzień zajmują się kulturą i sztuką, a owocem ich pracy są dzieła podlegające ochronie. Tym samym, Konferencja zmierza do ukazania studentom, pracownikom kierunków artystycznych, a mówiąc szerzej – artystom, praktycznych aspektów prawa, z kolei praktykom prawa – problemów z jakimi najczęściej borykają się twórcy.

// program Konferencji

11:00 – 11:15 Rozpoczęcie Konferencji

11:15 – 11:30 Umowy w prawie autorskim, prof. UG, dr hab. Maciej Barczewski,

Kierownik Centrum Prawa Własności UG Intelektualnej UG

11:35 – 11:55 Wzory użytkowe i przemysłowe – podobieństwa i różnice przedmiotu oraz zasad ochrony prawnej,

dr Krzysztof Czub, Rzecznik Patentowy UG

11:55 – 12:10 Pytania do referatów

12:15 – 12:35 Ubezpieczenia społeczne twórców, dr Justyna Świątek-Rudoman

12:40 – 13:00 Współpraca artysty z galeriami sztuki, domami akcyjnymi, sklepami, agencjami   reklamowymi, dr Daria Gęsicka

13:00 – 13:15 Pytania do referatów

13:15 – 13:45 Przerwa

13:45 – 14:05 Licencje Creative Commons, mgr Dominika Loll

14:10 – 14:30 Plagiat, mgr inż. Małgorzata Matyka

14:30 – 14:45 Pytania do referatów

14:50 – 15:10 Fotografia jako przedmiot prawa autorskiego, mgr Małgorzata Ciepłuch

15:15 – 15:35 Projektant a prawo własności intelektualnej, Magdalena Miernik, Lookreatywni.pl

15:35 – 15:50 Pytania do referatów

15:50 – 16:00 Zakończenie Konferencji

Konferencja odbędzie się dnia 23 kwietnia (czwartek), w audytorium ASP przy Targu Węglowym 6 (wejście od ul. Tkackiej). Wstęp wolny!

„W sprawie autorów” stanowi inicjatywę studentki III roku grafiki projektowej gdańskiej ASP i IV roku prawa UG – Alicji Pałgan. Identyfikacja wizualna towarzysząca Konferencji jest realizowana w ramach dyplomu licencjackiego w Pracowni Plakatu i Form Reklamowych Wydziału Grafiki ASP, pod kierownictwem prof. Sławomira Witkowskiego oraz mgra Adama Świerżewskiego.

Konferencja objęta patronatem honorowym Urzędu Patentowego RP.

Patronat medialny: Radio Gdańsk S.A.

Partner Konferencji: Lookreatywni.pl

Więcej informacji o Konferencji na: www.facebook.com/events/447429152083072/

plakat_wsprawieautorow