We wtorek, 12 lipca 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję do Dyrektywy 95/46/WE ws ochrony danych osobowych. Decyzja ta, zwana Privacy Shield, daje możliwość przekazywania danych osobowych z terytorium UE do USA i wypełnia lukę prawną, która powstała po uchyleniu przez TSUE decyzji Safe Harbour, która do 2015 r. stanowiła podstawę do przekazywania danych osobowych z UE do USA.

Privacy Shield – nowa podstawa do przekazywania danych osobowych z UE do USA

Zgodnie z decyzją Privacy Shield, USA zostały uznane za państwo zapewniające wystarczający poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE. Jednocześnie, decyzja Privacy Shield odnosi się do szerokiego dostępu do danych osobowych, jakie mają władze USA. Komisja Europejska i Państwa Członkowskie UE mają się nawzajem informować o przypadkach nadużywania dostępu do danych przez władze USA. Ponadto, Komisja Europejska będzie na bieżąco badać, czy USA zapewniają wystarczający poziom ochrony danych.

Co więcej, USA pisemnie zobowiązało się, że uzasadniony względami bezpieczeństwa dostęp władz USA do danych obywateli UE będzie podlegał ograniczeniom oraz będzie nadzorowany. Schemat rozwiązań wynikających z decyzji został umieszczony na stronach Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/factsheets/factsheet_eu-us_privacy_shield_en.pdf.

Privacy Shield – konsekwencje dla biznesu

Powyższe mechanizmy mają za zadanie zabezpieczenie interesów obywateli UE, jak również umożliwienie legalnego przekazywania danych osobowych do USA. Decyzja Privacy Shield z pewnością ułatwi prowadzenie międzynarodowego biznesu.

***

Zobacz także: Czy to koniec Bezpiecznej przystani i transferów danych do USA?

fot.: zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia