Ważne: 1 stycznia zmieniły się zasady stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców

Opublikowano

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza istotne zmiany dla wszystkich osób, które tworzą kreatywnie. Co przyniosą zmiany? O tym w dzisiejszym artykule.

Jak zmienią się zasady stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu?

  1. Ustawa zmienia wysokość limitu 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu:zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  2. Opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  3. korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami,

czyli z tytułów określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o PIT.

Limit 50 % kosztów uzyskania przychodów zostanie podwyższony z kwoty 42 764 zł do kwoty 85 528 zł. Nowelizacja ustawy o PIT jest więc w tym zakresie przez twórców pożądana.

Ograniczenia preferencyjnych warunków

Okazuje się jednak, że już nie każdy twórca będzie mógł zastosować preferencyjne warunki i odliczyć 50 % koszty uzyskania przychodu. Niestety w tym zakresie nowelizacja ustawy o PIT będzie więc dla części artystów niekorzystna finansowo.

O ile nie ma wątpliwości co do tego, że z tytułów wskazanych w punkcie a) i b) (w ustawie o PIT określonych w art. 22 ust. 9 pkt 1 i 2) istnieje możliwość zastosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu, o tyle w przypadku twórców i artystów wykonawców korzystających z praw autorskich i praw pokrewnych (w ustawie o PIT określonych w art. 22 ust. 9 pkt 3) możliwość skorzystania z limitu 50 % kosztów uzyskania przychodów uzależnione będzie od dodatkowego warunku. Tym dodatkowym warunkiem jest zakwalifikowanie działalności twórcy do choć jednego rodzaju działalności wskazanego w ustawie, tj. działalności:

  • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
  • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
  • publicystycznej.

Warto podkreślić, że ustawa nie przewiduje definicji ww. działalności. Powstaje więc szerokie pole do dyskusji nad możliwością zakwalifikowania danego utworu w ramach wskazanych w ustawie.

Zmiana zasad stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodu – wątpliwości

Niestety już teraz pojawiają się pytania, czy działalność niektórych twórców będzie w ogóle kwalifikowała się pod jakikolwiek rodzaj działalności wskazany w ustawie. Wątpliwości pojawiają się w szczególności w zakresie takich grup twórców jak tłumacze, graficy, copywritherzy, autorzy niektórych publikacji książkowych, projektanci odzieży, czy twórcy gier i stron internetowych.

Może zatem zdarzyć się tak, że twórca stworzy dzieło posiadające walor oryginalności i indywidualności, które na gruncie prawa autorskiego zostanie uznane za utwór, a jednocześnie na gruncie ustawy o PIT twórca ten nie będzie mógł odliczyć 50 % kosztów uzyskania przychodu.

Jak nowelizacja ustawy przełoży się na jej praktyczne stosowanie i jak będzie odejście organów podatkowych? Choć dopiero pokaże to czas, to już część podmiotów zrzeszających twórców ogłosiło, że będzie podejmować kroki w sprawie wyjaśnienia możliwości stosowania preferencyjnych kosztów przez te osoby, których działalność nie została ujęta wprost w ustawie. O szczegółach będziemy informować Was na bieżąco.

***

Zobacz: Chcesz stosować 50% koszty uzyskania przychodów? Zadbaj o umowę!

Photo by Brooke Lark on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy