Wejście w życie tzw. RODO czyli ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych nie ominie branży kreatywnej. Im bliżej granicznej daty 25 maja 2018 r. tym więcej z Waszej strony pytań o to, co zmieni się po wejściu w życie RODO, jak się przygotować do wejścia w życie nowych przepisów i jak w praktyce RODO wpłynie na Wasze biznesy – małe i średnie przedsiębiorstwa z szeroko rozumianej branży kreatywnej.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i przygotować Was do zbliżających się zmian. Postawiliśmy sobie za cel aby możliwie jasno i przystępnie (a przy tym ciekawie) przedstawić Wam temat nadchodzącej reformy tak, aby każdy z Was wiedział „o co chodzi z RODO” i jak przygotować się do nadchodzących zmian. Dziś chcielibyśmy odpowiedzieć Wam na pytania o to, dlaczego Unia Europejska zdecydowała się na zmianę dotychczasowych zasad ochrony danych osobowych oraz co zmieni się po wejściu w życie RODO? Gotowi? Rozpoczynamy cykl #srodazRODO!

Po co nam RODO?

Już za niespełna 3 miesiące, 25 maja 2018 r. wejdą w życie przepisy Ogólnego rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych (popularnie zwane: RODO). Mają one zastąpić przepisy unijnej Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwana: DODO), na której oparta jest polska ustawa o ochronie danych osobowych (dalej zwana: UODO). W praktyce oznacza to, że zasady ochrony danych zostały zebrane w jednym akcie prawnym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Dlaczego tak się stało? Państwa członkowskie, Komisja i Parlament Europejski uznały, że różnice w implementacji dyrektywy do krajowych porządków utrudniają funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego. Pomiędzy przepisami o ochronie danych w różnych krajach rzeczywiście występują spore różnice.

W odpowiedzi na te problemy i stały rozwój technologii nowe rozporządzenie ma z jednej strony ułatwić działanie przedsiębiorców, a z drugiej ułatwić korzystanie ze swoich praw mieszkańcom Unii.

Nie oznacza to, że zniknie ustawa o ochronie danych osobowych czy przepisy o ochronie danych ujęte w innych aktach, takich jak ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tzw. ustawa o e-commerce), ustawa o swobodzie działalności gospodarczej czy Kodeks pracy. Te przepisy będą musiały być dostosowane do nowych przepisów, jeżeli nie zapewniają równego lub wyższego poziomu ochrony niż ten przewidziany przez RODO.

Co zmieni się po wejściu w życie RODO?

#1 Kompetencje organów nadzorczych

Po wejściu w życie RODO istotnie zmienią się kompetencje organów nadzorczych (GIODO) nad sposobem przetwarzania danych osobowych. Organy ochrony danych osobowych zostaną wyposażone w nowe narzędzia, z których najbardziej znaczącymi będą kary pieniężne nakładane na administratorów danych osobowych (z pewnością dotarła już do Was informacja, że kary pieniężne będą sięgać będą nawet 20.000.000 euro).

#2 Więcej uprawnień dla osób, których dane są wykorzystywane

Rozszerzone zostaną również uprawnienia osób, których dane dotyczą. RODO przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych na drodze cywilnej. Jest to rozwiązanie, które istotnie zwiększa ochronę praw osób do ochrony ich danych osobowych. Do tej pory roszczenia cywilne dotyczące ochrony prywatności opierane były na ochronie dóbr osobistych, co nie zawsze okazywało się skuteczne…

#3 Nowy system powiadomień o naruszeniach

Co jeszcze zmieni się po wejściu w życie RODO? Nowością będzie również system notyfikacji w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. Administrator danych, u którego doszło do naruszenia ochrony danych osobowych będzie zobowiązany poinformować o tym organ nadzoru. Można więc powiedzieć, że system notyfikacji to w istocie system „autodoniesień”. Wielu przedsiębiorcom takie rozwiązanie pewnie się nie spodoba…

#4 Certyfikaty dla najlepszych

Ponadto, RODO wprowadza możliwość uzyskania certyfikatów, które będą świadczyły o prawidłowym i rzetelnym przetwarzaniu danych osobowych. Uzyskanie certyfikatu będzie miało również wpływ na ocenę administratora przez organ nadzoru.

#5 Brak wskazania wymogów technicznych

RODO, w przeciwieństwie od krajowej ustawy o ochronie danych osobowych i aktów wykonawczych do niej odchodzi od formułowania szczegółowych wymogów technicznych i organizacyjnych, jakie należy spełnić przy przetwarzaniu danych osobowych. Wszystko wskazuje na to, że standardy techniczne i organizacyjne wynikać będą z praktyki i interpretacji organu nadzorczego. W zakresie standardów technicznych i organizacyjnych nie bez znaczenia będą również kodeksy postępowania, które będą mogły zostać wdrożone na poziomie sektorowym lub branżowym.

W następnych odcinku porozmawiamy sobie o tym kto jest administratorem danych osobowych  oraz  jakich zasad przetwarzania danych wg RODO będzie musiał trzymać się każdy administrator. Śledźcie nas na bieżąco aby dowiedzieć się co zmieni się po wejściu w życie RODO. Do zobaczenia już za tydzień! 🙂

***