Konkurs a loteria – tu przypadek ma duże znaczenie

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, zwiększenie rozpoznawalności marki, zdobycie lojalności klientów, czy też budujący zaangażowanie element kampanii reklamowej – argumentów przemawiających za organizacją konkursów jest wiele. W praktyce często jednak zdarza się, że pomimo zamiaru zorganizowania konkursu w istocie dochodzi do organizacji… loterii. Tego typu pomyłka może mieć istotne konsekwencje prawne, dlatego warto pochylić się nad tymi zagadnieniami nieco dłużej i postawić jasną granicę pomiędzy konkursem a loterią.

Konkurs a loteria – atrakcyjny sposób na zaangażowanie społeczności

Totolotek, kolorowe zdrapki czy wszelkiego rodzaju losowania atrakcyjnych nagród – Polacy uwielbiają loterie promocyjne. Nic dziwnego, że chętnie takie „mini-loterie” organizują również mali przedsiębiorcy i użytkownicy mediów społecznościowych, chcąc zachęcić swoich odbiorców do większego zaangażowania. Często nie zdają sobie sprawy, że zamiast konkursu, organizują loterię promocyjną, i to w dodatku bezprawnie.

Czym jest loteria promocyjna?

Loteria promocyjna to rodzaj gry losowej. Loteria charakteryzuje się przypadkowością i losowością. A o tym, kto wygra nagrodę w loterii decyduje losowanie – ręczne, komputerowe lub takie z wykorzystaniem kolorowej maszyny losującej.

Jakikolwiek element losowości w przyznawaniu nagród, może decydować o tym, ze mamy do czynienia z loterią promocyjną, a nie konkursem.

Wstępne wylosowanie grona osób, które następnie będą walczyć o nagrodę czy losowanie zwycięzców spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie – to elementy charakterystyczne dla loterii promocyjnej (a nie konkursu). Podobnie może być w przypadku uznania za zwycięzcę osoby, której odpowiedź jest najbliższa prawidłowej (dokładnie tak –  „strzelanie” odpowiedzi to też pewnego rodzaju poddanie się przypadkowi, losowości).

Loteria promocyjna – formalności

Loteria promocyjna uznawana jest w świetle ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych za grę losową, a co za tym idzie, musi spełnić szereg wymagań przewidzianych przez tę ustawę.

Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. (art. 2 ustawy o grach hazardowych)

 

Organizator loterii promocyjnej na 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia loterii promocyjnej musi złożyć wniosek do dyrektora izby administracji skarbowej, aby uzyskać obowiązkowe zezwolenie na urządzenie i przeprowadzenie loterii. Taki wniosek powinien zostać wysłany do dyrektora izby administracji skarbowej, na którego obszarze właściwości miejscowej loteria promocyjna ma być przeprowadzona. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. bankową gwarancję wypłaty nagród oraz regulamin loterii, który również podlega zatwierdzeniu.

Przeprowadzenie loterii bez zezwolenia dyrektora izby administracji skarbowej będzie działaniem bezprawnym. Organizator loterii działający bez zezwolenia będzie musiał liczyć się surową odpowiedzialnością karnoskarbową oraz… wysokimi karami pieniężnymi.

Na stronie www.biznes.gov.pl znajdziesz listę wszystkich warunków, które należy spełnić, aby urządzić i przeprowadzić loterię promocyjną zgodnie z prawem.

Konkurs a loteria promocyjna – dlaczego konkurs jest prostszy?

Organizacja konkursu jest zdecydowanie mniej skomplikowana pod względem prawnym. Sama konstrukcja opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego odnoszących się do przyrzeczenia publicznego. Nie jest wymagane tutaj uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia, a regulamin nie podlega weryfikacji instytucji zewnętrznej (co nie oznacza, że pozostaje zupełnie poza wszelką kontrolą – jeżeli konkurs kierowany jest do osób fizycznych – konsumentów to regulamin musi spełniać obowiązki nakładane przez ustawę o prawach konsumenta; regulamin zawierający tzw. klauzule abuzywne może trafić do tzw. rejestru klauzul niedozwolonych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

W konkursie wymagane jest konkretne, precyzyjnie określone działanie uczestnika, który powinien wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami czy kreatywnością.

Odpowiedź konkursowa powinna być oceniana przez wskazane w regulaminie jury, które na podstawie obiektywnych (np. przyznawanie punktów według ustalonych wcześniej zasad) lub subiektywnych (np. kreatywność) kryteriów, wybierze zwycięzców konkursu.

Warto również zwrócić uwagę, aby zadanie konkursowe nie było zbyt proste. Konkurs może wówczas mieć charakter jedynie pozorny, co może oznaczać zakwalifikowanie go jako loterii. Za zbyt banalne zadanie może zostać uznane takie, na które zdecydowana większość osób może udzielić bezproblemowo prawidłowej odpowiedzi. Przykładem może być pytanie „Jakie miasto jest stolicą Polski?”. Z takim pytaniem jest w stanie poradzić sobie zdecydowana większość osób i nie będą one potrzebowały do udzielenia prawidłowej odpowiedzi wykazania się szczególnymi umiejętnościami czy kreatywnością.

Konkurs a loteria – o czym warto pamiętać?

  • Planując działania promocyjne warto możliwie wcześnie podjąć decyzję, czy chcemy zorganizować konkurs czy loterię promocyjną, a następnie zaplanować, jak będzie wyglądał ich przebieg.
  • W przypadku, gdy naszym zamiarem jest przeprowadzenie loterii promocyjnej, należy zarezerwować sobie odpowiednio dużo czasu na przygotowanie wszystkich formalności oraz – co najważniejsze – usykać odpowiednie zezwolenie. Bez niego loteria będzie przeprowadzona bezprawnie.
  • Jeżeli planujemy przeprowadzenie konkursu, należy zadbać o precyzyjne zadanie konkursowe, które pozwoli uczestnikom wykazać się i wprowadzi zasadę konkurencyjności – niezbędą w przypadku konkursu. 
  • Należy uważać, aby w przypadku konkursu unikać jakiegokolwiek elementu losowości i przypadkowości.

***

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami.

Photo by Tim Gouw on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.