Konkurs vs. loteria – tu przypadek ma duże znaczenie

Opublikowano

Wprowadzenie na rynek nowego produktu, zwiększenie rozpoznawalności marki, zdobycie lojalności klientów, czy też budujący zaangażowanie element kampanii reklamowej – argumentów przemawiających za organizacją konkursów jest wiele. W praktyce często jednak zdarza się, że pomimo zamiaru zorganizowania konkursu w istocie dochodzi do organizacji… loterii. Tego typu pomyłka może mieć istotne konsekwencje prawne, dlatego warto pochylić się nad tymi zagadnieniami nieco dłużej i postawić jasną granicę pomiędzy konkursem a loterią.

Konkurs a loteria – WYMOGI FORMALNE

Loteria promocyjna uznawana jest w świetle ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych za grę losową, a co za tym idzie, musi spełnić szereg wymagań przewidzianych przez tę ustawę.

Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. (art. 2 ustawy o grach hazardowych)

Podstawowym obowiązkiem jest zgłoszenie loterii do dyrektora odpowiedniej izby celnej w celu uzyskania zezwolenia. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. bankową gwarancję wypłaty nagród oraz regulamin loterii, który również podlega zatwierdzeniu. Uzyskanie takiego zezwolenia wiąże się  z opłatą w wysokości 10% wartości puli nagród. Konieczne będzie również powołanie komisji, której członkiem musi być osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacji Ministerstwa Finansów.

Organizacja konkursu jest zdecydowanie mniej skomplikowana pod względem prawnym. Sama konstrukcja opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego odnoszących się do przyrzeczenia publicznego. Nie jest wymagane tutaj uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia, a regulamin nie podlega weryfikacji.

Konkurs a loteria – PRZYPADEK MA DECYDUJĄCE ZNACZENIE

Loteria charakteryzuje się elementem przypadku, losowości, który decyduje o przyznaniu nagrody. Będzie to miało miejsce w szczególności, gdy o wygranej będzie przesądzało losowanie.

Warto zwrócić uwagę, że już jakikolwiek element losowości w przyznawaniu nagród, może decydować o tym, ze mamy do czynienia z loterią.

Może to być przykładowo wstępne wylosowanie grona osób, które następnie będą walczyć o nagrodę lub też losowanie zwycięzców spośród osób, które udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie. Podobnie może być w przypadku uznania za zwycięzcę osoby, której odpowiedź jest najbliższa prawidłowej.

W konkursie natomiast wymagane jest działanie uczestnika, który powinien wykazać się swoją wiedzą, umiejętnościami czy kreatywnością.

Następnie taka odpowiedź powinna być oceniana przez wskazane w regulaminie jury, które na podstawie obiektywnych (np. przyznawanie punktów według ustalonych wcześniej zasad) lub subiektywnych (np. kreatywność) kryteriów, wybierze zwycięzców konkursu.

Warto również zwrócić uwagę, aby zadanie konkursowe nie było zbyt proste. Konkurs może wówczas mieć charakter jedynie pozorny, co może oznaczać zakwalifikowanie go jako loterii. Za zbyt banalne zadanie może zostać uznane takie, na które zdecydowana większość osób może udzielić bezproblemowo prawidłowej odpowiedzi. Przykładem może być pytanie „Jakie miasto jest stolicą Polski?”. Z takim pytaniem jest w stanie poradzić sobie zdecydowana większość osób i nie będą one potrzebowały do udzielenia prawidłowej odpowiedzi wykazania się szczególnymi umiejętnościami czy kreatywnością.

CO GROZI ZA ORGANIZACJĘ LOTERII BEZ ZEZWOLENIA?

Organizacja loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia może pociągać za sobą konsekwencje zarówno dla jej organizatora, jak i uczestników. Ustawa o grach hazardowych wskazuje, że dyrektor właściwej izby celnej może wymierzyć karę pieniężną w wysokości 100% przychodów z loterii w przypadku organizatora oraz w takiej samej wysokości w przypadku uzyskanej wygranej przez uczestnika.

Odpowiedzialność wobec organizatora może powstać również na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego. Organizacja loterii bez wymaganego zezwolenia może oznaczać wymierzenie kary grzywny w wysokości do 240 stawek dziennych.

Konkurs a loteria – PODSUMOWANIE

Planując organizację konkursu lub loterii warto już wcześniej zaplanować, jak będzie wyglądał ich przebieg. W przypadku, gdy od samego początku zamiarem jest przeprowadzenie loterii, należy dużo wcześniej zaplanować uzyskanie zezwolenia, gdyż samo przygotowanie wszystkich formalności może zająć trochę czasu. Jeżeli natomiast planujemy przeprowadzenie konkursu, należy pamiętać, mając na względzie wszystkie powyższe uwagi, aby nie został on uznany za loterię. W szczególności należy uważać, aby w przypadku konkursu unikać jakiegokolwiek elementu losowości i przypadkowości.

***

Zobacz także: Organizacja konkursu w social media. O czym należy pamiętać?

Masz dodatkowe pytania? Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się z nami.

zdjęcie pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy