Ochrona własności intelektualnej w startupie – bezpłatne spotkanie już 27 lutego

Opublikowano

Znacie inkubator technologiczny InnVento? InnVento to inkubator skierowany do młodych naukowców i przedsiębiorców, który powstał z ini­cja­tywy Pol­skiego Gór­nic­twa Nafto­wego i Gazow­nic­twa SA (PGNiG SA). Celem InnVento jest wspie­ra­nie roz­woju star­tu­pów z branży technologicznej i ener­ge­tycz­nej oraz wspólne poszu­ki­wa­nie nowych tech­no­lo­gicz­nych roz­wią­zań. To pierw­sza tego typu ini­cja­tywa w sek­to­rze naf­to­wym w Pol­sce. Inkubator InnVento zapewnia zaplecze merytoryczne, infrastrukturę techniczną, powierzchnie biurowe , wsparcie administracyjne i operacyjne (m.in. z zakresu prawa i ekonomii) oraz – co najważniejsze – regularnie organizuje bezpłatne spotkania dla startupów.

Ochrona własności intelektualnej w startupie – spotkanie już 27 lutego

Inkubator technologiczny InnVento jest organizatorem cyklu wydarzeń zatytułowanych „Spotkania z technologią”. Tematem najbliższego spotkania będzie ochrona własności intelektualnej w startupie. Na zaproszenie inkubatora InnVento będę miała przyjemność opowiedzieć o najważniejszych zagadnieniach z zakresu ochrony własności intelektualnej w startupie.

Spotkanie „Ochrona własności intelektualnej w startupie” odbędzie się już w najbliższą środę 27 lutego w Warszawie, w siedzibie Inkubatora InnVento przy ul. Kasprzaka 25A  w Warszawie pomiędzy godziną 12:30 a 15:30.

Ochrona własności intelektualnej w startupie – program spotkania

Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
I. Ochrona własności intelektualnej w startupie – wprowadzenie
II. Czy każdy projekt technologiczny jest chroniony przez prawo autorskie?
III. Prawo własności przemysłowej czyli czy startup potrzebuje patentu?
IV. Ochrona know-how w startupie
V. Podsumowanie najważniejszych zagadnień, dyskusja ze słuchaczami.

Ochrona własności intelektualnej w startupie – zapisy

A teraz najważniejsza informacja: spotkanie jest bezpłatne. Wystarczy zapisać się mailowo wysyłając wiadomość na adres: innvento@pgnig.pl.
Do zobaczenia już w najbliższą środę 27 lutego w Warszawie, w siedzibie Inkubatora InnVento przy ul. Kasprzaka 25A  w Warszawie o godz. 12:30.
PS. Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/408529386580920/

***
Fot.: rawpixel on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.