Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – Q&A

Opublikowano

Kiedy w ubiegłym tygodniu przygotowywałam wpis na temat pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury nie sądziłam, że temat spotka się z tak dużym zainteresowaniem. Wiele osób napisało do mnie z prośbą o pomoc w wypełnieniu wniosku oraz o wskazówki, jakie dokumenty należy dołączyć. Dzisiaj przedstawiam Wam uzupełnienie zeszłotygodniowego artykułu. Pomoc socjalna dla twórców – Q&A.

Pomoc socjalna dla twórców i artystów – kominukat na stronie Ministerstwa

Komunikat na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o którym pisałam w artykule Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – kto może skorzystać z pomocy? został uzupełniony o nowe, dodatkowe informacje dot. składania wniosków, które chciałabym Wam dzisiaj przekazać.

Dodatkowe pytania dot. zasad przyznawania pomocy socjalnej i składania wniosków można też kierować na adres e-mail Ministerstwa: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl.

Jeżeli jeszcze nie czytałeś zeszłotygodniowego artykułu pt.: Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – kto może skorzystać z pomocy? to zacznij lekturę właśnie od niego. A potem wróć tutaj.

Wasze pytania dot. szczegółów składania wniosków

Napisałam już do Ministerstwa, ale nie mogę doczekać się odpowiedzi, a numer telefonu też nie odpowiada. Może Wy moglibyście pomóc? Czy wypełniać wniosek ręcznie?

Wniosek powinien być wypełniony czytelnie. Żadna szczególna forma wypełnienia wniosku nie jest wymagana. Wymóg „czytelnego” wypełnienia wniosku wskazany jest również w samym wniosku, który warto ściągnąć ze strony Ministerstwa (znajdziesz go pod treścią komunikatu ws. pomocy socjalnej).

W jakiej formie mają być przekazane informacje o dorobku twórczym? Krótkiej opisowej notatki (biogram), długiej notatki, wyszczególnienia wszystkich wykonanych do tej pory „projektów”, „ról”, „przedstawień”? Należy załączyć fragmenty recenzji? Linki do stron? 

Informacja o dorobku twórczym lub artystycznym powinna być – jak podpowiada Ministerstwo – „syntetyczna” (jak czytamy we wniosku – „pomocne są przykłady twórczości na płycie CD lub nośniku typu pendrive bądź wskazanie adresu strony internetowej”). Informacja o dorobku twórczym ma na celu przede wszystkim uwiarygodnienie wnioskodawcy jako artysty i twórcy. Nie tyle zatem chodzi o długość opisu lecz raczej o konkretne informacje o tym, czym w ostatnich miesiącach, przed wprowadzeniem stanu epidemii, zajmował się twórca.

Dotychczasowe dochody twórcy

”Oświadczenie o dochodach” – mam to zrobić na podstawie umów z ostatnich 12 miesięcy? Skanować te umowy, czy po prostu krótkie oświadczenie „mniej więcej” uzyskanych dochodów?

”Oświadczenie o dochodach” chodzi tutaj o informację o dochodach uzyskanych w okresie ostatnich 12 miesięcy (w przypadku ich braku informacja o innych źródłach utrzymania wnioskodawcy). Z uzupełnionego komunikatu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wiemy, że chodzi o informację o dochodach (netto) za ostatnie 12 miesięcy, które powinny zostać podane w formie oświadczenia we wniosku, zatem nie są wymagane żadne skany PIT-ów ani innych dokumentów finansowych.

Informacja o sytuacji materialnej twórcy

”Informacja o sytuacji materialnej” – czy chodzi o OPIS mojej obecnej sytuacji materialnej?Czy mam załączyć dokumenty zaświadczające o zaistniałej okoliczności – to mają być skany umów, które nie doszły do realizacji w wyniku wybuchu koronawirusa? Czy wystarczy zaświadczenie od pracodawcy (np. z kadr czy od księgowej), że miałam mieć pracę i na
jakich warunkach?

W „informacji o sytuacji materialnej” twórcy chodzi o przygotowany przez twórcę opis sytuacji materialnej wnioskodawcy, a ściślej rzecz ujmując – o to, jak się ona zmieniła z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Można (nie jest to obowiązek) dołączyć uwiarygadniające opis dokumenty, np. umowę o dzieło lub umowę zlecenia, zgodnie z którą twórca lub artysta miał wykonać określoną pracę i dostać za nią określone wynagrodzenie, ale z powodu zamknięcia placówki kulturalnej nie może wykonać zaplanowanej pracy.

Zwolnienie przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego

Jak uzasadnić okoliczności uprawniające do zwolnienia przyznanej pomocy z podatku dochodowego? Czy to ma być jakaś gotowa formułka?
Okolicznościami uprawniającymi do zwolnienia przyznanej pomocy socjalnej z podatku dochodowego mogą być m.in. indywidualne zdarzenie losowe, klęska żywiołowa czy  długotrwała choroba. Przez „indywidualne zdarzenie losowe” należy rozumieć wszelkie zdarzenia, które są nieprzewidziane, niemożliwe do uniknięcia (zatem epidemia koronawirusa jest jak najbardziej takim właśnie zdarzeniem losowym). 
Jak czytamy w uzupełnionym komunikacie, sytuacja losowa spowodowana stanem epidemii nie wymaga przedłożenia żadnego zaświadczenia. Wnioskodawca nie musi zatem dołączać do wniosku żadnego zaświadczenia o tym, że… został wprowadzony stan epidemii.
Czy można wniosek przesłać drogą elektroniczną, czy na razie tylko pocztą?

Z najnowszych informacji wynika, że dopuszczalne są 3 sposoby złożenia wniosku:

  • droga elektroniczna, adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl (sposób rekomendowany przez Ministerstwo);
  • za pośrednictwem platformy ePUAP (na stronie Ministerstwa znajduje się instrukcja załączenia wniosku przez platformę ePUAP);
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Uwaga! Pod treścią komunikatu Ministerstwa znajdziecie wzór wniosku. Przy każdym punkcie znajdują się pomocne wskazówki, w jaki sposób należy uzupełnić wniosek. Zajrzyjcie do nich zanim rozpoczniecie wypełnianie wniosku.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozszerzyło sposoby przesłania wniosku o pomoc socjalną. Wniosek można składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać na adres e-mail: pomocsocjalna@mkidn.gov.pl 

Newsletter dla kreatywnych – aby być na bieżąco

Chcesz być na bieżąco z tym, co dzieje się u Lookreatywnych? Jako pierwszy dowiadywać się o najnowszych artykułach w naszej bazie wiedzy, webinarach, szkoleniach lub promocjach produktów w naszym sklepie online? Zapisz się do Newslettera dla kreatywnych! ❤ który w każdy wtorek wysyłam do naszej społeczności.
***
Zobacz także: Pomoc socjalna dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury – kto może skorzystać z pomocy?
fot.: Matthew Waring on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.