Prawne aspekty reklamy w udziałem Youtuberów

Opublikowano

Z roku na rok coraz większą popularność zdobywają Youtuberzy, czyli osoby prowadzące swój kanał na portalu Youtube. Youtuberzy tworzą (często świetnej jakości) filmy o grach komputerowych, wydarzeniach kulturalnych, relacjach z rodzicami czy przyjaciółmi. Wielu Youtuberów tworzy też filmy o charakterze satyrycznym czy komediowym. Najbardziej popularni Youtuberzy mają nawet po kilkaset tysięcy subskrybentów. Nic dziwnego więc, że reklamodawcy coraz częściej nawiązują współpracę z Youtuberami chcąc promować swoje produkty i usługi. Kwestie prawne współpracy z Youtuberami zyskują więc na znaczeniu. O co warto zadbać rozpoczynając współpracę z Youtuberem?

Charakter umowy z Youtuberem

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że umowa pomiędzy reklamodawcą a Youtuberem może przybrać zarówno formę umowy o świadczenie usług, jak i umowy o dzieło. W pierwszym przypadku Youtuber zobowiąże się do wykonania określonej usługi, np. polegającej na wystąpieniu w filmie w ubraniu z logo reklamodawcy lub zarekomendowaniu produktów lub usług reklamodawcy w filmie. Jeżeli chodzi o zawarcie z Youtuberem umowy o dzieło (w umowie o dzieło wykonawca dzieła ma osiągnąć oznaczony rezultatu), to jej przedmiotem może być stworzenie filmu o określonych parametrach dotyczących takich kwestii jak długości filmu, wykorzystanie określonych technik do produkcji filmu czy odniesienie się do pewnych zagadnień w filmie.

Umowa z Youtuberem – o czym należy pamiętać?

W przypadku gdy reklamodawca ma zamiar korzystać ze stworzonego przez Youtubera filmu należy pamiętać o tym, że film co do zasady stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego i na korzystanie z niego niezbędne jest uzyskanie licencji. Ponadto, konieczne jest umowne uregulowanie kwestii dotyczących korzystania z wizerunku Youtubera.

Jeżeli w filmie Youtuber ma wykorzystywać znak towarowy reklamodawcy, to w interesie Youtubera jest, aby umowa zawierała odpowiednie postanowienia zezwalające mu na posługiwanie się tym znakiem.

Dla wielu reklamodawców może być istotne, aby dany Youtuber kojarzył się z ich marką, zwłaszcza jeżeli kampania reklamowa z jego udziałem okazała się sukcesem. Dlatego też pamiętać należy o wprowadzeniu do umowy z Youtuberem zapisów dotyczących zakazu podejmowania współpracy z podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do reklamodawcy.

Reklama na Youtube – czego nie wolno reklamować?

Zawierając umowę z Youtuberem pamiętać również należy o bezwzględnie obowiązujących przepisach prawnych zabraniających promocji i reklamy niektórych produktów i usług. Przykładowo, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania reklamowania i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa. Podobne ograniczenia zawiera ustawa o grach hazardowych, która zabrania reklamowania gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach. Również, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych niedozwolona jest reklama i promocja wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.

Współpraca z Youtuberem z prawnego punktu widzenia

Jak widać prawne aspekty reklamy z udziałem Youtuberów obejmują wiele szczegółowych zagadnień. Dobrze skonstruowana umowa powinna uwzględniać wszystkie wskazane powyżej aspekty, co pozwoli na zabezpieczenie praw zarówno reklamodawcy, jak i Youtubera.

To pierwszy tekst z cyklu Youtube z prawnego punktu widzenia, w którym zajmiemy się szeroko rozumianą współpracą z Youtuberami i Youtubem. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jakie problemy prawne związane z Youtubem i Youtuberami interesują Was najbardziej. Czekamy na Wasze komentarze.

***

Fot.: zdjęcie autorstwa Stan Fisher pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.