Ważne: Zniesienie wymogu graficznej reprezentacji znaku towarowego

Opublikowano

1 października 2017 r. przestał obowiązywać wymóg dołączania graficznego przedstawienia do zgłoszenia znaku towarowego. To oznacza, że od 1 października oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, pod warunkiem, że dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały i obiektywny.  To ważna informacja szczególnie dla przedsiębiorców z branży kreatywnej oraz branży IT, którzy najczęściej zgłaszają tzw. niekonwencjonalne znaki towarowe.

Zniesienie wymogu graficznej reprezentacji znaku towarowego

Do końca września br. funkcjonował bezwzględny wymóg graficznej przedstawialności zgłaszanych znaków towarowych. I o ile taki wymóg nie sprawiał większych trudności w przypadku znaków konwencjonalnych (słownych czy słowno-graficznych), o tyle rodził wiele problemów praktycznych w przypadku chęci zgłoszenia znaków niekonwencjonalnych. Zgłaszający mieli trudności z odpowiednim graficznym przedstawianiem m.in. znaków dźwiękowych, ruchomych czy multimedialnych.

Chcąc dokonać zgłoszenia niekonwencjonalnego znaku towarowego do tej pory oprócz pliku multimedialnego urząd wymagal dodatkowego, graficznego przedstawienia oznaczenia. Przy znakach dźwiękowych takim graficznym przedstawieniem był m.in. zapis nutowy. Po 1 października 2017 r. przestał obowiązywać wymóg dołączania dodatkowego, graficznego przedstawienia do zgłoszenia znaku towarowego. Obecnie oznaczenia mogą być przedstawiane w dowolnej stosownej formie z wykorzystaniem ogólnie dostępnej technologii, pod warunkiem, że dany sposób przedstawienia jest jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały oraz obiektywny. Nowe przepisy pozwalają na zaprezentowanie znaków ruchomych, multimedialnych oraz hologramów w formie pliku MP4 (w przypadku znaków dźwiękowych w formie pliku MP3) bez konieczności zastanawiania się w jaki sposób przedstawić oznaczenie w sposób graficzny.

Z dniem 1 października br. zaczęły obowiązywać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące rejestracji znaków towarowych w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej. Najistotniejszą praktyczną zmianą, która weszła w życie z początkiem października 2017 r. jest zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku towarowego.

Nowe sposoby przedstawiania niekonwencjonalnych znaków towarowych

Od 1 października br. istnieje możliwość zgłaszania znaków multimedialnych, ruchomych oraz hologramów w formie pliku MP4 o wielkości do 20 Mb.  Znaki ruchome mogą być przedstawiane również w formie JPEG (dla serii następujących po sobie nieruchomych obrazów). Poniżej graficzne przedstawienia ruchomych znaków towarowych zarejestrowanych przez Microsoft EUTM  005338629 oraz SONY EUTM 008581977:

Zniesienie wymogu graficznej reprezentacji znaku towarowego – Znaki dźwiękowe

Wraz ze zniesieniem obowiązku przedstawienia graficznego z dniem 1 października 2017 r. zgłoszenia dla znaków dźwiękowych mogą mieć postać wyłącznie plików audio odtwarzających dźwięk lub wiernego przedstawienia dźwięku za pomocą zapisu muzycznego. Oznaczenia dźwiękowe (znaki towarowe składające się wyłącznie z dźwięku lub kombinacji dźwięków) mogą być prezentowane w formie MP3 (maksymalnie do 2 Mb). Do tej pory przedstawienie graficzne znaków dźwiękowych wyglądało na przykład tak:

EUTM 005170113

EUTM 005090055

EUTM 001480805

Zdolność odróżniająca znaku towarowego

W dniu 1 października 2017 r. przestał obowiązywać „wymóg przedstawienia graficznego” znaku towarowego, jednak wszystkie pozostałe wymogi niezbędne do zarejestrowania znaku towarowego pozostały aktualne. W dalszym ciągu oznaczenia składające się na znak towarowy muszą pozwalać na odróżnienie towarów i usług jednego przedsiębiorstwa od towarów i usług innego.

Aby kwalifikować się do rejestracji, znak towarowy musi mieć charakter odróżniający i nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.

Znak powinien pozwalać odróżnić przedsiębiorstwo zgłaszającego znak towarowy od innych firm na rynku, co umożliwi ochronę oraz budowanie tożsamości i wartości marki. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Logo a znak towarowy. Jak chronić logo?

Cel zmian po 1 października 2017 r.

Celem wprowadzenia 1 października br. systemu chroniącego oznaczenia w takiej formie, w jakiej są zgłaszane („what you see is what you get”) ma być wzrost czytelności, dostępności i łatwości wyszukiwania wpisów w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej. Ma to zapewnić użytkownikom większą pewność prawa i zmniejszyć liczbę sprzeciwów wobec rejestracji znaków towarowych wnoszonych ze względów formalnych.

Zniesienie wymogu graficznej reprezentacji znaku towarowego w praktyce

Poniższa tabela zawiera listę rodzaje znaków towarowych, sposoby ich przedstawienia oraz informację na temat tego, czy wymagany jest opis i jaki format jest akceptowany przez EUIPO przy zgłaszaniu znaku towarowego. Tabela z pewnością przyda się każdemu zgłaszającemu:

źródło: EUIPO

***

grafika: NordWood Themes@nordwood

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.