Prawne aspekty prowadzenia projektów IT – webinar dla Kultura w sieci

Opublikowano

Transformator Kultury to program edukacyjny, którego celem jest stworzenie zbioru dobrych praktyk i narzędzi z obszarów projektowania i zarządzania oprogramowaniem dopasowany do realiów instytucji kultury. W jego ramach powstał cykl webinarów poświęconych organizacji i prowadzeniu projektów IT oraz wydarzeń kulturalnych w sieci. Moduł 3. cyklu zawiera przygotowany przeze mnie webinar: „Prawne aspekty prowadzenia projektów IT”. Dlaczego warto zobaczyć ten webinar (a najlepiej cały cykl webinarów)?

Prawne aspekty prowadzenia projektów IT

Przede wszystkim dlatego, że to wspaniała okazja do poszerzenia wiedzy w obszarze podejmowania działań w sieci oraz zgromadzenia wielu przydatnych informacji.

W materiale „Prawne aspekty przygotowywania i prowadzenia projektów IT” znajdziesz wiele cennych i praktycznych informacji na temat umów IT oraz prawnych aspektów projektowania i prowadzenia projektów IT.

Z webinaru „Prawne aspekty prowadzenia projektów IT” dowiesz się między innymi: 

  • czym różni się „tradycyjna” umowa IT od umowy „zwinnej”?
  • czym jest siła wyższa w umowach IT i kiedy warto z niej skorzystać?
  • czym rożni się metodyka WATERFALL od metodyki AGILE?
  • czym są tzw. umowy wdrożeniowe?
  • jakie elementy powinna zawierać każda umowa IT?
  • czy program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie?
  • jak umiejętnie zarządzać prawami autorskimi do programu komputerowego?
  • jakie są rodzaje licencji w umowach IT?
  • i wreszcie – jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe czyli RODO w projektach IT.

Prawna ochrona programów komputerowych

Czy wiesz, że program komputerowy jest chroniony przez prawo autorskie? Prawo autorskie klasyfikuje program komputerowy jako tzw. szczególny rodzaj utworu, który chroniony jest jak „utwór literacki”.

O ochronie prawnej programów komputerowych mówi art.74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Art.  74.  [Zakres ochrony programów komputerowych]

1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
Z ust. 2. art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dowiesz się, że „ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia”.
Przywołany wyżej przepis zawiera również istotne (w pratyce projektowania rozwiązań IT) informacje na temat tego, co pozostaje poza ochroną prawa autorskiego:
2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

Zatem elementy, które pozostają poza ochroną prawa autorskiego z powodu ich nietwórczego charakteru to „idee i zasady będące podstawą programu komputerowego”.

Przy ocenie tego, czy program jest chroniony przez prawo autorskie należy wziąć również pod uwagę, czy twórca miał możliwość realnego wpływania na kształt programu czy też jego praca była odtwórcza (brak swobody twórczej wyłącza uznanie „odtwórczych” działań programisty za działania „twórcze”, prowadzące do powstania przedmiotu prawa autorskiego).

Prace przygotowawcze a ochrona programu komputerowego

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-393/09  wskazał, że termin „program komputerowy” z prawnego punktu widzenia obejmuje nie tylko program jako taki (gotowe rozwiązanie). W zakresie ochrony znajdują się również przygotowawcze prace projektowe prowadzące do stworzenia programu komputerowego.

Zatem nie tylko ukończona postać programu komputerowego, a nawet już pierwsze efekty prac przygotowawczych mogą być chronione prawem autorskim od warunkiem, że charakter tych prac przygotowawczych pozwoli na stworzenie programu komputerowego na późniejszym etapie.

Prawne aspekty prowadzenia projektów IT

Mam dla Ciebie dobrą wiadomość: webinar „Prawne aspekty prowadzenia projektów IT” został nagrany i możesz go obejrzeć na kanale Centrum Cyfrowego na Youtube:

 

Transformator Kultury – podziękowania

W dobie pandemii coraz więcej aktywności zarówno zawodowych, jak i prywatnych przechodzi do sieci. Nic dziwnego, że do sieci przenosi się również „kultura”, w tym różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. W tym niełatwym czasie niezwykle istotne jest to, aby wiedzieć jak bezpiecznie poruszać się w świecie wirtualnym. Dlatego bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w projekcie, którego celem jest dostarczenie oranizacjom kultury wiedzy i odwagi do tego, aby podejmować działania w sieci, realizować plany pomimo trudności.

Webinaria organizowało Centrum Cyfrowe, a dofinansowano je ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Zgromadzoną w ramach programu Transformator Kultury wiedzę oraz wszystkie webinaria znajdziesz na stronie otwartakultura.org.

***

 

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.