Kto ma prawo do konta na Facebooku po śmierci użytkownika?

Opublikowano

Media poinformowały, że w sądzie w Berlinie zapadł wyrok w sprawie udostępnienia spadkobiercom zmarłego użytkownika konta na Facebooku. Sąd w Berlinie uznał, że Facebook powinien udostępnić konto spadkobiercom (rodzicom) zmarłego. Sprawa jest ciekawa, ponieważ dotyka wielu aspektów prawnych, miedzy innymi prawa do prywatności i prawa do spadku po zmarłym. Jednocześnie, w wypowiedziach prasowych pojawiło się kilka stanowisk prawników, z którymi ciężko się zgodzić.

Stan faktyczny

Wyrok w Berlinie zapadł po tym, gdy matka chciała uzyskać dostęp do konta w popularnym serwisie społecznościowym swojej nieletniej córki, która zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach (podejrzenie samobójstwa). Matka chciała mieć wgląd w korespondencję elektroniczną dziecka, aby zdobyć więcej informacji o przyczynach jej śmierci. Facebook odmówił i przeniósł konto zmarłej w stan „upamiętnienia”, co nie pozwoliło rodzinie zmarłej na zapoznanie się z korespondencją. Ostatecznie sąd stanął po stronie matki i uznał, że w tym przypadku dostęp do wpisów na Facebooku i czatów dziecka jest uzasadniony.

Konto na Facebooku z prawnego punktu widzenia

Abstrahując od kwestii prawa międzynarodowego, zakładając konto na portalu dochodzi pomiędzy portalem a użytkownikiem do umowy o świadczenie usług. Po stronie użytkownika powstaje więc swoista wierzytelność obejmująca miedzy innymi utworzenie, utrzymanie i aktualizację konta.

Z chwilą śmierci zgodnie z kodeksem cywilnym ogół praw i obowiązków zmarłego przechodzi na spadkobierców.

Za prawa użytkownika należy uznać również wierzytelność związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 747 kodeksu cywilnego zlecenie nie wygasa z chwilą śmierci dającego zlecenie (użytkownika). Przepisy o zleceniu stosuje się odpowiednio do świadczenia usług.

Zawarta przez zmarłego umowa o świadczenie usług co do zasady wiąże jego spadkobierców.

W tym stanie rzeczy za nietrafne trzeba uznać wypowiedzi niektórych prawników, że umowa o świadczenie usług zawarta przez zmarłego nie odnosi skutku do jego spadkobierców.

Znaczenie wyroku na przyszłość

Wyrok sądu w Berlinie może oznaczać, że od tego momentu spadkobiercy zmarłych użytkowników portali internetowych będą występować o udostępnienie konta zmarłego.

***

Fot.: Thought Catalog on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy