W piątek 14 października zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat naliczanych za zgłoszenie i ochronę znaku towarowego. Ile dziś kosztuje rejestracja znaku towarowego na terenie Polski i Europy? Z jakimi kosztami muszą liczyć się polscy przedsiębiorcy chcących zarejestrować dziś swoje oznaczenia firmowe na terenie Polski i w UE? O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.

Znak towarowy – krótkie przypomnienie

Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny i które nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy. Znakiem towarowym może być wyraz, sentencja, rysunek, logo, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a nawet melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Aby znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, konieczna jest rejestracja w odpowiednim urzędzie. W Polsce takim urzędem jest Urząd Patentowy RP.

Znak towarowy może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa (art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej)

Przez uzyskanie prawa ochronnego uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium przez cały okres trwania ochrony (10 lat z możliwością przedłużenia ochrony na kolejne 10-letnie okresy).

Pomimo wielu korzyści płynących z uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy, duża część przedsiębiorców odkłada decyzję o rejestracji na przyszłość. Powód? Zbyt wysokie koszty rejestracji. Czy rzeczywiście rejestracja i utrzymanie ochrony znaku towarowego to duży koszt? Ile właściwie kosztuje dziś rejestracja znaku towarowego na terenie Polski i Unii Europejskiej?

Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce

Zmiana tabeli opłat obowiązująca od 14 października br. przewiduje wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat w przypadku zgłoszenia znaku już w jednej klasie, a nie –  jak było to dotychczas – jedną stawkę za aż trzy wybrane klasy towarów lub usług.

Nowa stawka opłaty za zgłoszenia znaku towarowego w jednej wybranej przez zgłaszającego klasie towarów i usług wynosi 450 zł (w przypadku zgłoszenia drogą papierową) lub 400 zł (w przypadku zgłoszenia znaku drogą elektroniczną). Za zgłoszenie każdej następnej klasy należy dokonać opłaty w wysokości 120 zł.

Opłata zgłoszeniowa to jednak nie wszystko. Aby uzyskać ochronę znaku towarowego konieczne jest dokonanie opłaty za ochronę znaku. Opłata za ochronę za każdą klasę towarową wynosi obecnie 400 zł za za każdą wybraną przez zgłaszającego klasę towarów lub usług (do 3 klas).  Opłata za ochronę znaku w każdej kolejnej klasie (czwarta i każda następna) wynosi  450 zł.

To oznacza, że chcąc zarejestrować znak towarowy dla 3 klas towarów lub usług należy liczyć się z następującymi kosztami:

  • opłata za zgłoszenia znaku dla 3 klas towarów – 400 zł (zakładając elektroniczny – „tańszy” sposób zgłoszenia znaku) +  2 x 120 zł = 640 zł
  • opłata za ochronę (10 lat) – 400 zł za każdą klasę, tj. 3 x 400 zł = 1200 zł

Łączny koszt uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy na terenie Polski dla 3 klas towarów lub usług od 14 października br. wynosi 1840 zł (ok. 425 EUR).

Dla porównania, do 14 października za taką samą rejestrację (znak towarowy zgłoszony dla trzech klas) zgłaszający musiał zapłacić 1700 zł (ok. 393 EUR), tj. o 140 zł mniej. Różnica ta wynika z tego, że – o czym wspomniałam już wcześniej – do momentu wprowadzenia w życie zmian wysokość opłaty za zgłoszenie dla znaku zarejestrowanego do trzech klas towarów i usług była stała i wynosiła 500 zł (rejestracja drogą elektroniczną).

Tabele z opłatami za zgłoszenie oraz za ochronę znajdziecie na stronie UPRP.

Koszt rejestracji znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej

Istnieje możliwość uzyskania ochrony znaku towarowego na całym terenie Unii Europejskiej. Aby cieszyć się prawem wyłącznego wykorzystywania zarejestrowanego oznaczenia na terenie całej Unii Europejskiej konieczna jest rejestracja unijnego znaku towarowego (do 23 marca br. wspólnotowego znaku towarowego) w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (dawny Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – OHIM).

Rejestracja unijnego znaku towarowego ma charakter jednolity i wywołuje taki sam skutek w całym terytorium Unii Europejskiej. Poprzez jedną rejestrację uprawniony uzyskuje monopol na wyłączne używanie znaku aż w 28 państwach.

Koszt rejestracji unijnego znaku towarowego dla jednej klasy towarów lub usług wynosi obecnie 850 EUR. Koszt rejestracji znaku towarowego dla drugiej klasy wynosi 50 EUR, a dla każdej kolejnej 150 EUR. Koszt rejestracji unijnego znaku towarowego dla trzech klas towarów lub usług i uzyskania ochrony na okres 10 lat na terytorium całej Unii Europejskiej wyniesie zatem 1050 EUR.

***

grafika Charlotte Coneybeer /unsplash.com