Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające

Opublikowano

W artykule pt. Charakter prawny umowy o rejestrację domeny internetowej omówiłam prawne konsekwencje rejestracji domeny internetowej, wskazując, iż rejestracja domeny internetowej dokonywana jest przez zawarcie umowy co nie wiąże się z nabyciem prawa wyłącznego, na wzór zastrzeżenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Domena internetowa z prawnego punktu widzenia

Abonent rejestrując domenę, uzyskuje wyłączność w zakresie posługiwania się nią, nie stając się jej właścicielem, a jedynie uprawnionym z umowy korzystania z usługi „utrzymania powiązania” nazwy domeny, z konkretnym numerem IP.

Powyższe rozwiązanie prawne wynika z faktu, iż domeny internetowe nie są przedmiotem praw własności przemysłowej, nie stanowiąc dóbr intelektualnych i nie podlegając ochronie praw podmiotowych bezwzględnych.

Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające – czy aby na pewno?

Nie można zakwalifikować domeny internetowej wprost, jako oznaczenia odróżniającego, jednak funkcjonalnie jest ona do niego zbliżona, gdyż jej cechą nadrzędną jest identyfikacja zlokalizowanej „pod nią” strony internetowej. Nie będąc wprost oznaczeniem odróżniających, może jednak pełnić funkcję tego oznaczenia, ułatwiając poruszanie się po sieci Internet.

Domena internetowa identyfikuje przedsiębiorstwo prowadzące aktywność w sieci, pozwalając na odróżnienie go od innych podmiotów, co stanowi o używaniu jej w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa. Jednocześnie może ona identyfikować pochodzenie towarów lub usług oferowanych przez zamieszczoną „pod nią” stronę internetową, co stanowi używanie jej w charakterze znaku towarowego.

Adres internetowy może zatem w części zawierać znak towarowy, firmę, nazwę przedsiębiorstwa, jak i pełnić funkcję jednego z wymienionych oznaczeń.

Funkcję oznaczenia odróżniającego w domenie internatowej może posiadać domena drugiego lub kolejnych stopni (np. w domenie internetowej lookreatywni.pl charakter ten może posiadać element „lookreatywni”). Domena pierwszego stopnia posiada funkcje informacyjną w zakresie miejsca prowadzenia lub pochodzenia aktywności (np. .pl – Polska) lub jej charakteru (np. .biz – biznes).

Domena internetowa jako oznaczenie odróżniające a znak towarowy

System rejestracji domen internetowych nie stosuje prewencyjnej weryfikacji naruszeń praw osób trzecich lub przepisów prawa, co pozwala na rejestrację w postaci domeny internetowej, cudzego znaku towarowego, firmy, nazwy przedsiębiorstw, czy tytułu prasowego. Jednocześnie, do identycznych lub podobnych nazw może być uprawnionych wiele podmiotów, co stanowi pole konfliktów oraz osłabienie prawnej ochrony oznaczeń odróżniających.

Wraz ze wzrostem znaczenia handlu elektronicznego, zwiększyła się wartość domen internetowych, używanych w adresach stron internetowych, stąd stają się one istotnym, ekonomicznym składnikiem majątku przedsiębiorstwa, obok znaków towarowych, o czym więcej przeczytasz w tekście Cybersquatting i typosquatting czyli metody walki o wpływy w sieci.

***

Fot.: Markus Spiske on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy