28 stycznia: Dzień ochrony danych osobowych

Opublikowano

28 stycznia obchodzimy X Dzień ochrony danych osobowych. Data ta jest związana z Konwencją nr 108 Rady Europy – najstarszym aktem prawnym o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującym zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 28 stycznia 1981 r. została ona otwarta do podpisu i do dziś została przyjęta przez 47 państw europejskich. Okazję tą uczczono po raz pierwszy w 2007 r. i od tej pory rok rocznie odbywają się konferencje oraz akcje promujące ochronę prywatności i danych.

Jak spędzisz Dzień ochrony danych osobowych?

28 stycznia będzie kolejnym dniem Twojego życia. Wstaniesz za wcześnie, zjesz śniadanie i rzucisz się w wir codziennej pracy. Pewnie otworzysz pocztę, stronę z wiadomościami i portal społecznościowy, ktoś do Ciebie zadzwoni albo Ty do kogoś. Normalny dzień. W tym czasie dostawcy usług elektronicznych zbiorą informacje, które dotyczą wielu sfer Twojego życia – Twojej lokalizacji, pracy, upodobań i Twoich znajomych. Ta świadomość powinna stać się częścią Twojego dnia. Szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń – uchwalenia przez Sejm tzw. ustawy inwigilacyjnej, którą potwierdza się prawo szerokiego dostępu dla Policji, służb specjalnych i skarbowych do naszych danych. Naszymi danymi zainteresowani są także przestępcy, którzy chcą je wykorzystać do swoich celów.

Szczególnie w obliczu ostatnich wydarzeń – uchwalenia przez Sejm tzw. ustawy inwigilacyjnej (…) podnoszenie swojej świadomości jest bardzo ważne.

Co dzieje się w Dniu ochrony danych osobowych?

Już teraz, w całej Polsce odbywają się liczne wydarzenia promujące zasady ochrony danych osobowych organizowane przez uczelnie, stowarzyszenia branżowe i organy administracji. W Warszawie np. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Wydział Prawa UW organizują konferencję Ochrona danych osobowych w dobie Big Data. Istotnym tematem, który będzie poruszany jest projekt unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Wprowadzi ono nowe, jednolite zasady w całej Unii Europejskiej, które obowiązywać będą od 2018 r. Termin wdrożenia jest dość długi, gdyż wszystkich przedsiębiorców czekają duże zmiany. W związku z tym na łamach naszego serwisu rozpoczynamy cykl artykułów o nowych koncepcjach ochrony danych wprowadzanych do polskiego prawa. Już wkrótce przeczytacie o koncepcji Privacy by Default, która stanie się obowiązującą zasadą. Ale wracając do Dnia ochrony danych osobowych:

Zachęcamy Cię do zastanowienia się, czy jako użytkownik i przedsiębiorca dbasz o swoje dane i dane swoich klientów?

Obok artykułów na łamach Lookreatywni.pl warto obserwować informacje o zagrożeniach związanych z naszymi danymi. Jako źródła informacji polecamy strony Fundacji Panoptykon i portalu Niebezpiecznik. Pierwsza informuje o działaniach państwa w zakresie zbierania informacji o obywatelach, a druga o coraz częstszych przypadkach łamania przez przestępców zabezpieczeń stosowanych przez firmy. Na naszej stronie przedstawimy Wam także sprawozdanie z konferencji GIODO, w którym przeczytacie o zastosowaniu technologii Big Data i ocenie unijnego rozporządzenia o ochronie danych.

Zarówno jako konsumenci jak i przedsiębiorcy musimy lepiej dbać o ochronę danych, które stanowią coraz ważniejszą sferę naszej aktywności. Być może warto o dbałości o naszą prywatność pamiętać nie tylko 28 stycznia?

***

fot. CC  BY foter.com

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.