Regulamin promocji lub konkursu a prawa konsumenta

Opublikowano

Wielu przedsiębiorców organizujących promocje lub konkursy dla swoich klientów (konsumentów) do określenia zasad i warunków uczestnictwa w organizowanym przez siebie wydarzeniu opracowuje i publikuje regulaminy. Jak – z prawnego punktu widzenia – traktowany jest regulamin promocji lub konkursu? Czy regulaminy promocji i konkursów muszą spełniać wymogi prawne dotyczące ochrony konsumentów? I wreszcie – czy do regulaminów promocji i konkursów stosuje się przepisy o klauzulach niedozwolonych (abuzywnych)? O tym wszystkim w dzisiejszym tekście.

Promocja lub konkurs z prawnego punktu widzenia

W świetle uregulowań prawnych, publiczne ogłoszenie o promocji lub konkursie (potocznie rozumiany „konkurs” lub „promocja”) stanowi tzw. przyrzeczenie publiczne.

Przyrzeczenie publiczne jest jednostronnym zobowiązaniem organizatora konkursu lub promocji (przyrzekającego) dotyczącym przekazania określonej nagrody osobie, która wykonała wskazaną przez organizatora czynność.

Innymi słowy, na mocy publicznej informacji o konkursie lub promocji organizator, zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego zobowiązuje się przyznać osobie, która wykonała zadanie określone przez organizatora, wskazaną w informacji o konkursie lub promocji nagrodę. Nagrodą może być gadżet, upominek lub rabat pieniężny. Nagrodą może być również bon towarowy, czy inny produkt premiowy wskazany przez organizatora. Zadanie konkursowe (promocyjne) może zostać właściwie dowolnie wybrane przez organizatora. Takim zadaniem może być – przykładowo – wykonanie zdjęcia, zalogowanie się na stronie internetowej lub dokonanie zakupu określonych produktów lub usług.

Regulamin promocji lub konkursu a prawa konsumenta

Szczegółowe zasady konkursów lub promocji są regulowane w regulaminach opracowywanych przez organizatorów. W związku z tym powstaje pytanie, czy tworząc regulamin promocji lub konkursu organizator powinien uwzględniać szczególne przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta? Czy poszczególne postanowienia regulaminu promocji mogą zostać uznane za klauzule niedozwolone?

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy* uznając, że:

regulamin promocji nie jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego, a więc nie stosuje się do niego przepisów o klauzulach niedozwolonych i przepisach szczególnie chroniących konsumentów.

W przywołanym wyroku Sąd Najwyższy oceniał regulamin sprzedaży promocyjnej (potoczną „promocję”), w której nagroda (rabat) była przyznawana za zakup biletów do kina z wykorzystaniem jednej z kart płatniczych. Regulamin był rozbudowany (ponad 20 punktów) i szczegółowo określał warunki uczestnictwa w promocji i przyznania rabatu. Jak wskazał we wspomnianym wyroku Sąd Najwyższy „przyrzeczenie publiczne może także być złożone w formie wielopunktowego regulaminu określającego zasady udziału w konkursie lub „promocji”, a zadaniem, za które przyrzeczono nagrodę, może być […] dokonanie określonej czynności prawnej, w tym zawarcie określonej umowy sprzedaży.” Jednocześnie podkreślono, że promocja może być kierowana do określonej grupy osób, posiadających indywidualne cechy.

Regulamin konkursu lub promocji  a klauzule niedozwolone

Opierając się o przywołany wyrok Sądu Najwyższego, można stwierdzić, że nawet opracowanie rozbudowanego regulaminu promocji lub konkursu, w którym szczegółowo będą określone warunki uczestnictwa i sposób przyznania nagrody nie oznacza, że regulamin będzie uznany za wzorzec umowny. Tym samym, do regulaminów promocji nie znajdą zastosowania przepisy o klauzulach niedozwolonych i szczegółowe przepisy chroniące konsumentów. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zasad organizowania konkursów i promocji? Zajrzyj do tekstu Konkurs a loteria – tu przypadek ma duże znaczenie. Masz wątpliwości, czy Twój regulamin jest zgodny z prawem? Skontaktuj się z nami, pomożemy.

***

*Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 stycznia 2015 r. I CSK 40/14

fot.: grafika autorstwa Kenishirotie pochodzi z bank zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.