User generated content (UGC) a prawo autorskie – zaproszenie na konferencję ELSA Wrocław

Opublikowano

Czym jest UGC – User Generated Content (zwany również UCC – User Created Content)? To treści tworzone i „nadawane” przez nas – tzw. końcowych użytkowników sieci. Chodzi o treści tworzone niezarobkowo przez tzw. „zwykłych” użytkowników sieci, w przeciwieństwie do treści tworzonych i nadawanych przez profesjonalnych dziennikarzy i wydawców. Czy UGC chroniony jest przez prawo autorskie? Jak można z niego korzystać? We wtorek 26 kwietnia odbędzie się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa online, w ramach której odbędzie się panel „User Generated Content a Prawo Autorskie” na którym porozmawiamy o UGC z prawnego punktu widzenia. Ale zanim opowiem Ci więcej o konferencji – kilka słów o tym czym jest UGC.

User Generated Content w definicji OECD

Zacznijmy od definicji UGC. Oficjalną definicję User Generated Content można znaleźć w raporcie „Participative Web: User-Created Content” stworzonym w 2007 r. przez OECD – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Zgodnie z definicją zaproponowaną w raporcie OECD treści tworzone przez użytkowników UGC cechuje:

  • wymóg publikacji – treść stworzona przez użytkownika powinna publicznie dostępna za pośrednictwem Internetu (np. na ogólnodostępnej stronie internetowej lub na stronie serwisu społecznościowego dostępnego dla wybranych osób);
  • wkład twórczy – treść powinna przynajmniej częściowo być rezultatem twórczej pracy użytkownika – może być w całości stworzona przez użytkownika lub przetwarzać już istniejące treści, jednak by uznać ją za UCC, użytkownik musi wytworzyć pewną nową wartość (wg definicji prezentowanej przez OECD nie uznaje się za UCC np. umieszczenia na YouTube fragmentu programu telewizyjnego);
  • fakt, że powstały poza aktywnością zawodową – UCC zazwyczaj nie jest wytwarzana w ramach pracy zawodowej – UCC zwykle jest tworzona przez amatorów nieoczekujących wynagrodzenia; motywacją do tworzenia UCC mogą być: kontakty z innymi użytkownikami, rozgłos, prestiż, potrzeba ekspresji etc.*

Fakt, że treści generowane przez końcowych użytkowników sieci – przynajmniej w założeniu – powinny być rezultatem pracy twórczej jest wyraźnym sygnałem, że UGC mogą stanowić przedmioty prawa autorskiego (zobacz: Utwór – przedmiot prawa autorskiego), których publikowanie i dalsze rozpowszechnianie powinno odbywać się za zgodą ich twórców.

Zobacz także: Co to jest prawo cytatu i jak z niego korzystać?

Próba regulacji UGC w USA

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.