Czym jest znak towarowy? Dlaczego warto uzyskać ochronę? Czy każde logo może być znakiem towarowym?

Z radością informuję, że nagranie mojego wystąpienia pt.: „Czy każde logo może być znakiem towarowym?” z zeszłorocznej konferencji dla projektantów GrafConf (wrzesień 2023) jest już dostępne <3 To dla mnie szczególny materiał, ponieważ po raz pierwszy dzielę się na nim moimi doświadczeniami z codziennej pracy adwokata. Czym jest znak towarowy? Czy każde oznaczenie będzie mogło uzyskać ochronę? Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania. Na początek kilka słów wprowadzenia na temat znaku towarowego.

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to – według definicji stworzonej przez wybitnego specjalistę z zakresu ochrony własności przemysłowej – prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza – pojęciowy związek oznaczenia i towaru, obejmujący ogół wyobrażeń o towarze i związanych z nim świadczeniach, który posiada zdolność wywoływania u odbiorców określonych skojarzeń dotyczących towaru z danym oznaczeniem.

Warto wiedzieć, że w przypadku znaku towarowego chodzi zatem nie o ochronę oznaczenia jako takiego (oznaczenia graficznego, słownego, słowno-graficznego bądź innego) ale o ochronę:

ów związku oznaczenia z towarem, który zapada w pamięć i pozostaje w świadomości kupujących (prof. dr. hab Urszula Promińska).

Czy nie jest bowiem tak, że widząc konkretny znak towarowy przywołujemy na myśl określony produkt bądź usługę?

To właśnie istotna znaku towarowego. Jego zadaniem jest ochronić związek oznaczenia, który został zarejestrowany jako znak towarowy, z towarem bądź usługą.

 

Dlaczego warto uzyskać ochronę?

Poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy uzyskujesz przede wszystkim wyłączność. Otrzymujesz wyłączne prawo do wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym terytorium dokonania zgłoszenia.

Wyłączność na używanie znaku towarowego ograniczona jest do:

  • towarów czy usług, dla  których znak został zarejestrowany (np. słowny znak Unii Europejskie GRYCAN zgłoszony za numerem EUTM 008896359 został zgłoszony do ochrony między innymi – dla produktów z klasy 30 klasyfikacji nicejskiej tj. dla oznaczania nim lodów, sorbetów czy wyrobów cukierniczych (ale już nie zaś dla – przykładowo – sprzętu komputerowego w klasie 9 klasyfikacji nicejskiej, dla tej kategorii towarów znak towarowy GRYCAN nie uzyskał ochrony),
  • określonego terytorium ochrony (w przypadku dokonania zgłoszenia oznaczenia do ochrony w Urzędzie Patentowym RP uzyskana ochrona będzie obejmowała terytorium Polski, w przypadku zaś dokonania zgłoszenia oznaczenia do ochrony w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej EUIPO ochrona obejmie całe terytorium Unii Europejskiej);
  • określonego czasu (ochrona znaków towarowych przyznawana jest na określony, 10-letni, okres czasu, który może być przedłużany o kolejne 10-letnie okresy ochrony pod warunkiem regularnego uiszczenia opłat za kolejne okresy ochrony).

Od kiedy liczymy 10-letni okres czasu? Od daty zgłoszenia czy od daty uzyskania ochrony znaku towarowego?  Dziesięcioletni czas ochrony znaku towarowego liczony jest od daty zgłoszenia oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP, nie zaś od daty uzyskania ochrony.

Ważne używanie znaku towarowego

Pamiętaj o używaniu! Znak towarowy będzie cieszył się ochroną przez cały dziesięcioletni okres ochronny jedynie pod warunkiem, że będzie on rzeczywiście używany.

Przez używanie znaku towarowego należy rozumieć np. umieszczenie znaku na towarach i opakowaniach, oferowanie lub świadczenie usług pod określonym znakiem czy też posługiwanie się znakiem w celu reklamy.

Dlaczego ustawodawca wprowadził obowiązek używania? Aby nie blokować rozwoju rynku poprzez nieprzemyślane bądź namiarowe rejestracje znaków, które nie są w rzeczywistości używane, a które są zablokowane poprzez fakt ich rejestracji.

Czy każde logo może być znakiem towarowym?

Wiesz już czym jest znak towarowy i dlaczego warto postarać się, aby Twoje oznaczenie uzyskało ochronę jako znak towarowy. Kolejne pytanie, które warto zadać brzmi: czy każde logo (oznaczenie graficzne, słowne czy słowno-graficzne etc.) może być chroniony jako znak towarowy?

Pierwszą wskazówkę w szukaniu odpowiedzi na to pytanie znajdziesz w treści art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej, który brzmi:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. 

Onaczenie, aby mogło uzyskać ochronę, musi zatem mieć tzw. charakter odróżniający. Znak towarowy nie może stanowić opisu sprzedawanych towarów lub usług.  Co to oznacza w praktyce?

Po odpowiedź na to pytanie odsyłam Cię o nagrania wystąpienia pt.: „Czy każde logo może być znakiem towarowym?”, które odbyło się podczas konferencji dla projektantów GrafConf we wrześniu 2023 roku. To dla mnie szczególny materiał, ponieważ po raz pierwszy dzielę się na nim moimi doświadczeniami z codziennej pracy adwokata i opowiadam o tym, czym kieruję się w codziennej pracy z klientami. Odkrywam również rąbka tajemnicy na temat tego, co uważam za najistotniejsze w mojej codziennej pracy. To dla mnie ważny materiał.

 

Zapraszam do jego wysłuchania i obejrzenia:

 

Wysłuchał_ś nagrania pt.: „Czy każde logo może być znakiem towarowym?”? Podziel się swoimi przemyśleniami i napisz do mnie na kontakt@lookreatywni.pl.

Prawo dla projektanta w pigułce po GrafConf 2023

Zainspirowana licznymi rozmowami z projektantami podczas GrafConf 2023 – jednej z najważniejszych i największych konferencji skierowanej do projektantów, ilustratorów i twórców stron w Polsce – postanowiłam zebrać w jednym miejscu najważniejsze, praktyczne informacje o prawie dla projektantów -> Prawo dla projektanta w pigułce po GrafConf 2023.

Wszystko po to, abyś już nie musiał_a szukać ich po całym internecie i miał_a wszystko w jednym miejscu, „pod ręką”. Prawo dla projektanta w pigułce – zapraszam do korzystania <3

___

Spotkaj się ze mną podczas konsultacji prawnych online

Potrzebujesz pomocy prawnej? Chciałbyś chronić swoją markę jako znak towarowy? Zastanawiasz się czy Twoje logo może być znakiem towarowym?  -> spotkaj się ze mną podczas konsultacjiprawnych online (bądź na żywo w biurze kancelarii). Zapraszam.

Zobacz także: 

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.