Czym są domeny internetowe?

Opublikowano

Internet jest siecią komputerów, połączonych ze sobą wspólnym protokołem komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Każdy z nich, przyłączając się do sieci, otrzymuje od dostawcy usług internetowych (ang. Internet Service Provider), indywidualny numer IP, zbudowany z długiego ciągu cyfr. Niepowtarzalność oznaczeń pozwala na precyzyjną identyfikuję i komunikację między poszczególnymi użytkownikami sieci.

Przykładowo, numerem IP Lookreatywni.pl jest: 88.198.53.72. W tym wypadku, liczba 88 stanowi identyfikację szkieletową sieci krajowej, 198 – sieci miejskiej, 53 – sieci lokalnej, zaś 72 – numer konkretnego komputera.

Długie ciągi cyfr, uniemożliwiały do lat 80 XX wieku, płynny rozwój Internetu, stąd genialny pomysł amerykańskiego informatyka Jona Postela, by zastąpić je słownym odwzorowaniem, czyli nazwą mnemoniczną. Tak powstał system nazw domenowych (ang. Domain Name System), którego symbolem była rejestracja pierwszej domeny internetowej symbolics.com dnia 15 marca 1985 r.

Rodzaje domen internetowych

Domeny internetowe charakteryzują się hierarchiczną budową, składającą się w poszczególnych elementów, określanych (czytanych) od prawej strony. W przypadku lookreatywni.pl, sufiks „pl”, wskazuje domenę pierwszego stopnia. Gdyby dana domena brzmiała inaczej np. lookreatywni.com.pl, drugi element od prawej strony („com”), stanowiłby domenę drugiego stopnia.

Wśród domen pierwszego stopnia (ang. Top Level Domain – TLD) można wyróżnić: domenę krajową (ang. Country Code Top Level Domain – ccTLD) i domenę rodzajową, inaczej funkcjonalną (ang. Generic Top Level Domain – gTLD). Pierwsza, wskazuje kraj jej rejestracji i składa się z dwóch liter stanowiących skrót oznaczenia państwa, zgodny ze standardem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO 3166. Przykładowo: Wielka Brytania – .uk, Francja – .fr, Polska – .pl.

Domena rodzajowa powiązana jest az przedmiotem działalności podmiotu rejestrującego. Do najpowszechniejszych należą: .com – zrzeszające przedsiębiorców, .edu –dedykowane edukacji, czy .org – dla organizacji.

Domeny drugiego stopnia (ang. Second Level Domain – SLD) to inaczej subdomeny (poddomeny), przynależne domenie właściwej. Zgodnie z przyjętymi regułami, jednej domenie można przyporządkować wiele subdomen, co pozwala tworzyć rozbudowane serwisy internetowe (przykładowo: prawo.rp.pl lub biznes.onet.pl). Domena drugiego stopnia może mieć charakter funkcjonalny (drewno.com.pl) lub regionalny (drewno.warszawa.pl), w zależności od założenia osoby rejestratora.

Budowa domeny internetowej

Jak wskazano powyżej, budowa domeny internetowej opiera się na stałych zasadach. Każda z nich składa się z dwóch lub więcej części, oddzielonych kropkami, liczonych od prawej strony.

Przykładowy schemat budowy domeny internetowej znajdziesz na zdjęciu:

W literaturze można spotkać błędne definicje pojęcia „domena internetowa”, określające ją jako pełno brzmiący adres internetowy, czyli www.lookreatywni.pl. Poprawnie, domeną jest wyłącznie element lookreatywni.pl, gdyż www stanowi oznaczenie logiczne serwera, czyli tzw. prefiks, niemający charakteru odróżniającego.

W przypadku rejestracji domeny z sufiksem .pl, istnieją ograniczenia oraz zasady dotyczące doboru brzmienia domeny internetowej tj.:

  1. Nazwa domeny może składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr oraz znaku „-„, który nie może występować na początku nazwy domeny, na końcu oraz jednocześnie na 3 i 4 pozycji nazwy, z jedynym wyjątkiem domeny „xn—”,
  2. Inne niż wyżej określane znaki typu: $, %, * nie są dopuszczalne,
  3. Nazwa domeny nie może przekroczyć 63 znaków bez rozszerzenia (.com.pl, .pl), niezależnie od poziomu nazwy domeny,
  4. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Odpowiedni dobór brzmienia domeny internetowej ma ogromne znaczenie, szczególnie dla skutecznego pozycjonowania stron oraz odnajdywania haseł w wynikach wyszukiwarek. W Polsce w 2014 roku ilość zarejestrowanych domen internetowych z sufiksem .pl przekroczyła liczbę 2,5 miliona i stale rośnie.

***
Fot.: Jeff Sheldon (unsplash.com)

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.