Twórca – właściciel praw autorskich do utworu

Opublikowano

Twórca to osoba, która wniosła wkład twórczy do utworu, czyli stworzyła dzieło w rozumieniu prawa autorskiego. Twórcą jest każdy, kto swoją pracą twórczą przyczynił się do powstania dzieła – pisarz, który napisał książkę, malarz, który namalował obraz czy tancerz, który stworzył choreografię.

prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej (art. 8 ust. 1 pr. aut.)

Twórca a wkład twórczy

Twórcą w rozumieniu prawa autorskiego może być każdy z nas. Codziennie tworzymy coś nowego – bardziej lub mniej świadomie. Ile razy zdarzyło Ci się nieświadomie bazgrolić nierówne kółeczka, zabawne potworki czy bezkształtne serduszka podczas nudnego wykładu lub dłuższej rozmowy telefonicznej?

Jeśli tylko Twój finalny „rysunek” jest przejawem twórczej działalności człowieka o indywidualnym charakterze to jest on utworem w rozumieniu prawa autorskiego, a Ty sam śmiało możesz nazwać się „twórcą”.

Podmiotem prawa autorskiego może być każda osoba fizyczna (człowiek) niezależnie od wieku, pochodzenia, płci czy zasobności portfela.

Nie ma również znaczenia to, czy osoba fizyczna dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych (pełną zdolność do czynności prawnej posiadają osoby pełnoletnie) czy też nie (twórcą może być również dziecko).

zdolność do czynności prawnych – to zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej (nabywania praw i zaciągania zobowiązań)

Przyznanie praw twórcy

Przyznanie praw autorskich twórcy dzieła następuje automatycznie, z chwilą stworzenia dzieła. Do nabycia przez twórcę praw autorskich wystarczy samo stworzenie utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Autor nie musi dokonywać żadnych dodatkowych czynności. Automatyczne przyznanie twórcy praw autorskich do stworzonego utworu to cecha charakterystyczna prawa autorskiego.

ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust.4 pr. aut.)

Nie jest to jednak cecha wszystkich praw własności intelektualnej. W przypadku praw własności przemysłowych nabycie ochrony prawnej wygląda zupełnie inaczej. Aby uzyskać ochronę np. znaku towarowego twórca musi dokonać dodatkowych czynności (m.in. rejestracyjnych, o tym więcej przeczytasz tutaj).

***

Fot.: Amy Ferris on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.