Wizerunek a nowe technologie. Wizerunek jako dana biometryczna. Prawo Nowych Technologii nr 3/2022

Opublikowano

„W świecie nowych technologii wizerunek to nie tylko jeden z najważniejszych nośników informacji (jak przekonuje znane chińskie przysłowie – jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów), ale również dobro każdego człowieka, które często jest wykorzystywane w sposób bezrefleksyjny i bezprawny. Dlatego warto przypomnieć, że wizerunek człowieka to jedno z najważniejszych dóbr każdego z nas, którym warto świadomie zarządzać. Jak nowe technologie, w tym biometria, korzystają z naszego wizerunku? Co zrobić, aby w sposób świadomy zarządzać swoim wizerunkiem?Wizerunek a nowe technologie. Wizerunek jako dana biometryczna. Zapraszam do zapoznania się z fragmentem artykułu, który ukazał się w kwartalniku „Prawo Nowych Technologii” nr 3/2022.

Definicja wizerunku 

Definicji wizerunku nie znajdziemy w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Opierając się na utrwalonym orzecznictwie możemy zdefiniować wizerunek w znaczeniu węższym, jako dostrzegalne dla otoczenia, fizyczne cechy danej osoby umożliwiające jej identyfikację lub – w znaczeniu szerszym – jako charakterystyczny zespół cech identyfikujących człowieka związanych ze sposobem ubierania się, sposobem poruszania etc.*

Wizerunek bowiem „poza dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem**”.

Dostrzegalnymi dla otoczenia, fizycznymi cechami człowieka mogą być nawet niewielkie fragmenty ludzkiego ciała, przypisane jednak do konkretnej osoby fizycznej, które nie ulegają zmianie przez całe życie człowieka. Mowa tutaj o takich fragmentach ludzkiego ciała jak linie papilarne, tęczówka oka czy charakterystyczny dla konkretnego człowieka układ żył na dłoni. Nie ulega wątpliwości, że te niewielkie fragmenty ludzkiego ciała mogą umożliwić – oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniej technologii biometrycznej – zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

Klasycznie, wizerunek człowieka może być chroniony jest w prawie polskim zarówno przez przepisy Kodeksu cywilnego jako dobro osobiste (art. 23 § 1 KC), jak również przez przepisy ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81). Co mniej oczywiste, wizerunek człowieka może być również chroniony jako dana biometryczna w rozumieniu art. 4 pkt 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W tym artykule przybliżę wszystkie trzy sposoby ochrony wizerunku kładąc nacisk na ten ostatni, szczególnie istotny z punktu widzenia prawa nowych technologii sposób ochrony wizerunku.” (…)

Ciąg dalszy artykułu pt.: „Wizerunek a nowe technologie. Wizerunek jako dana biometryczna” dostępny jest w kwartalniku „Prawo Nowych Technologii” nr 3/2022

___

* tak m.in. wyrok SN z 20.5.2004 r., II CK 330/03, Legalis.

** ibidem

Zobacz także: 

PS. Jesteś fotografem i szukasz bezpiecznego i sprawdzonego wzoru umowy na wykonanie sesji zdjęciowej, który będziesz mógł w łatwy sposób uzupełnić i dopasować do potrzeb współpracy z każdym klientem?

Zobacz: wzór umowy na wykonanie sesji zdjęciowej wraz z załącznikami.

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.