Wycena własności intelektualnej – ankieta / IP Valuation – The Pilot Survey

Opublikowano

Drodzy przedsiębiorcy! Znając wyzwania, jakie wiążą się z wyceną własności intelektualnej, przygotowaliśmy pilotażową ankietę. Jest to projekt pilotażowy – chcemy zebrać nie tylko informacje o wycenie, ale także uzyskać informację zwrotną o samej ankiecie.

Wycena własności intelektualnej – ankieta

Odpowiedź na ankietę nie wiąże się z podaniem danych osobowych, odpowiedzi są anonimowe, nie będą udostępniane nikomu spoza grona autorów Lookreatywni.pl, a publikacja jakichkolwiek opracowanych wyników nastąpi tylko, jeśli zbierzemy 50 odpowiedzi lub więcej.

Wasze odpowiedzi są u nas bezpieczne i mają cele wyłącznie naukowe. Udział w badaniu jest bezpłatny.

Serdecznie zachęcamy do brania udziału w tym projekcie i do nadsyłania nam swoich uwag!
Link do ankiety znajdziecie tutaj: http://goo.gl/forms/RMQgRQmfF2

***
Dear Entrepreneurs! Keeping in mind the challenges of Intellectual Property valuation, we prepared the pilot survey. It is a pilot project – we would like to collect not only data concerning valuation but also your feedback concerning the survey.

IP Valuation – The Pilot Survey

Participation in the survey does not involve disclosing personal data, the answers are anonymous, they will not be disclosed to anyone outside the circle of Lookreatywni.pl authors, any publication of processed answers will take place only if we collect 50 answers or more.

Your answers are safe with us and are collected only for research purposes. Participation in the survey is unpaid.

Please feel welcome to participate in the project and to give us any feedback!
Link to the survey you’ll find here: http://goo.gl/forms/DX7QVQo2jA

***

fot. zdjęcie autorstwa Rasulov pochodzi z banku zdjęć Fotolia

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.
Darmowy wzór umowy o dzieło dla Ciebie

Dla subskrybentów newslettera przygotowaliśmy specjalny wzór umowy o dzieło, który bez problemu możecie wykorzystać w swojej codziennej pracy