Nowy zakaz fotografowania obiekt贸w. Czy to koniec prawa panoramy? 馃摳

Opublikowano

„Zakazuje si臋, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny spos贸b obrazu lub wizerunku obiekt贸w szczeg贸lnie wa偶nych dla bezpiecze艅stwa lub obronno艣ci pa艅stw (…)” tak rozpoczyna si臋 nowy przepis art. 616a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, kt贸ry we wrze艣niu br. wszed艂 w 偶ycie. Czy nowy przepis zwiastuje koniec prawa (wolno艣ci) panoramy, kt贸re znali艣my do tej pory?

Zakaz fotografowania聽

W ubieg艂ym miesi膮cu do ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny zosta艂 dodany „art. 616a” zgodnie z kt贸rym:

Zakazuje si臋, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny spos贸b obrazu lub wizerunku:

1) obiekt贸w szczeg贸lnie wa偶nych dla bezpiecze艅stwa lub obronno艣ci pa艅stwa, obiekt贸w resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczeg贸lnie wa偶ne dla bezpiecze艅stwa lub obronno艣ci pa艅stwa, obiekt贸w infrastruktury krytycznej, je偶eli zosta艂y oznaczone znakiem graficznym wyra偶aj膮cym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem”;

2) os贸b lub ruchomo艣ci znajduj膮cych si臋 w obiektach, o kt贸rych mowa w pkt 1.

Zakazu, o kt贸rym mowa w ust. 1, nie stosuje si臋, je偶eli czynno艣ci wymienione w tym przepisie s膮 wykonywane w ramach ochrony obiekt贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1.

O oznaczeniu obiektu, o kt贸rym mowa w ust. 1 pkt 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje organ w艂a艣ciwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzgl臋dniaj膮c zagro偶enia dla bezpiecze艅stwa obiektu.

Informacja o zakazie fotografowania

Znak zakazu fotografowania powinien zosta膰 – jak przekonuje ustawodawca w ust. 4 art. 616a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny – umiejscowiony w spos贸b i w miejscu zapewniaj膮cym widoczno艣膰 tego znaku dla os贸b postronnych.

4. Obiekty obj臋te zakazem, o kt贸rym mowa w ust. 1, oznacza si臋 znakiem zakazu fotografowania w spos贸b i w miejscach zapewniaj膮cych widoczno艣膰 tych znak贸w dla os贸b postronnych. Oznaczenia obiektu dokonuje podmiot w艂adaj膮cy obiektem.

Co do zasady zatem – osoba chc膮ca utrwali膰 wizerunek danego obiektu nie powinna mie膰 trudno艣ci w znalezieniu ewentualnego zakazu fotografowania.

Kto decyduje o tym, czy dany obiekt mo偶e by膰 fotografowany, a kt贸ry nie? Decyzj臋 o tym ma prawo podj膮膰 organ w艂adaj膮cy b膮d藕 odpowiadaj膮cy za dany obiekt.

5. Zezwolenia na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny spos贸b obrazu obiekt贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, wizerunku os贸b lub ruchomo艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 2, udziela organ, o kt贸rym mowa w ust. 3, maj膮c na uwadze konieczno艣膰 zapewnienia bezpiecze艅stwa obiektu oraz interes bezpiecze艅stwa i obronno艣ci.

W jaki spos贸b maj膮 zosta膰 oznaczone obiekty, kt贸rych dotyczy ww. art. 616a? Znakiem zakazu fotografowania, kt贸ry mo偶e wygl膮da膰 przyk艂adowo w nast臋puj膮cy spos贸b:

Przyk艂adowo, poniewa偶 zgodnie z ust. 6 art. 616a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny:

Minister Obrony Narodowej okre艣li, w drodze rozporz膮dzenia, tryb oraz terminy wydawania zezwole艅, o kt贸rych mowa w ust. 5, oraz wz贸r znaku zakazu fotografowania, spos贸b jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach, o kt贸rych mowa w ust. 1 pkt 1, maj膮c na uwadze zapewnienie sprawno艣ci post臋powania oraz jednoznaczno艣ci, widoczno艣ci i czytelno艣ci zakazu w lub na obiekcie.

W chwili tworzenia tego tekstu takie rozporz膮dzenie jeszcze nie istnieje.

Co dalej z prawem (wolno艣ci膮) panoramy?

Wa偶ne, aby przypomnie膰, 偶e wskazany powy偶ej przepis art. 616a ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny stoi w sprzeczno艣ci z bardzo wa偶n膮 instytucj膮 prawa autorskiego, z kt贸rej dzisiaj korzysta wielu obywateli – prawem (wolno艣ci膮) panoramy, kt贸rej 藕r贸d艂o mie艣ci si臋 w art. 33 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w kt贸rym czytamy:

Art.聽 33.聽聽[Utwory wystawione w miejscach publicznych lub wykorzystywane w encyklopediach i atlasach]

Wolno rozpowszechnia膰: 1) utwory wystawione na sta艂e na og贸lnie dost臋pnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednak偶e nie do tego samego u偶ytku;

2) (uchylony);

3) w encyklopediach i atlasach – opublikowane utwory plastyczne i fotograficzne, o ile nawi膮zanie porozumienia z tw贸rc膮 celem uzyskania jego zezwolenia napotyka trudne do przezwyci臋偶enia przeszkody. Tw贸rcy przys艂uguje w贸wczas prawo do wynagrodzenia.

Zastanawiam si臋, czy ustawodawca, wprowadzaj膮c nowy przepis i daleko id膮ce konsekwencje, wzi膮艂 pod uwag臋 t臋 wa偶n膮 instytucj臋 prawa autorskiego?

Mam nadziej臋, 偶e tak. B臋d臋 Was informowa膰 o dalszych losach prawa panoramy w kontek艣cie nowych przepis贸w.

Mam nadziej臋 , 偶e niebawem pojawi si臋 r贸wnie偶 rozporz膮dzenie, w kt贸rym znajdziemy odpowiedzi na nurtuj膮ce pytania mi臋dzy innymi o to:

  • jak b臋dzie wygl膮da艂 wz贸r znaku zakazu fotografowania?
  • w jaki spos贸b b臋dzie on umieszczony w lub na obiekcie?
  • sk膮d obywatel b臋dzie wiedzia艂 o tym, czy mo偶e utrwali膰 wizerunek danego obiektu?

Do us艂yszenia!

___

fot.: Muhammad Ruqi Yaddin on Unsplash

Dowiedz si臋 wi臋cej na temat prawa (wolno艣ci) panoramy:

PS. Jeste艣 fotografem i szukasz bezpiecznego i sprawdzonego wzoru umowy na wykonanie sesji zdj臋ciowej, kt贸ry b臋dziesz m贸g艂 w 艂atwy spos贸b uzupe艂ni膰 i dopasowa膰 do potrzeb wsp贸艂pracy z ka偶dym klientem?

Zobacz: wz贸r umowy na聽wykonanie sesji zdj臋ciowej wraz z聽za艂膮cznikami.

Czy wiesz, 偶e Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jeste艣my zaufanym partnerem, kt贸ry nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod wzgl臋dem prawnym, ale r贸wnie偶 wspiera go biznesowo.