Fotografia a ochrona wizerunku. Fotograficzny Mastermind już w poniedziałek 21 marca 2022 r. o godz. 20:00.

Opublikowano

W poniedziałek 21 marca o godz. 20:00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Fotograficzny Mastermind podczas którego rozmawialiśmy o prawnej ochronie wizerunku. Pretekstem do rozmowy był artykuł autorstwa Bartosza Chyż pt. „Uchodźcom też przysługuje prawo do ochrony wizerunku – przypominają dziennikarzom prawnicy”, który ukazał się na łamach Magazynu Press. Zapraszam do obejrzenia nagrania z wczorajszego spotkania „Fotografia a ochrona wizerunku” 

Pretekst do rozmowy o ochronie wizerunku

Pretekstem do rozmowy zatytułowanej „Fotografia a ochrona wizerunku” był artykuł autorstwa Bartosza Chyż pt. „Uchodźcom też przysługuje prawo do ochrony wizerunku – przypominają dziennikarzom prawnicy”, który ukazał się na łamach Magazynu Press:

Ochrona wizerunku w prawie polskim

Wizerunek to pewne dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację konkretnej osoby wśród innych osób.

Prawo do wizerunku to jedno z najważniejszych praw każdego człowieka. Wizerunek który zaliczany jest (między innymi) do dóbr osobistych człowieka i podlega ochronie niezależnie od tego, czy wskutek bezprawnego posłużenia się nim doszło do naruszenia innych dóbr osobistych człowieka, np. dobrego imienia.

Każda osoba fizyczna i prawna ma wyłączne prawo decydowania o rozpowszechnianiu jej wizerunku. 

Wizerunek jest w prawie polskim chroniony aż przez trzy różne reżimy prawne. Zarówno przez przepisy prawa cywilnego jako jedno z dóbr osobistych człowieka (art. 23 i 24 k.c.), jak i przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 81 pr. aut.) oraz przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).

Rozpowszechnianie wizerunku osoby utrwalonej na zdjęciu wymaga jej zgody. O konieczności uzyskania zgody na rozpowszechnianie wizerunku mówi wyraźnie art. 81 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

„rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej”.

Jaka powinna być zgoda na rozpowszechnianie wizerunku? Czy prawo autorskie przewiduje wyjątki od ogólnej zasady konieczności uzyskania zgody? O tym wszystkim rozmawialiśmy podczas wczorajszego spotkania z cyklu Fotograficzny Mastermind (wystarczy kliknąć w obrazek): https://www.youtube.com/watch?v=x5_im5L9z0I

-> https://www.youtube.com/watch?v=x5_im5L9z0I

Wizerunek jako dana osobowa

Warto wiedzieć, że wizerunek człowieka może być równiez chroniony jako dana osobowa (dana biometryczna) człowieka. Podczas wczorajszego spotkania Tytus Kondracki zwrócił uwagę na fakt, iż RODO w art. 85 wskazuje na wyjątek od ogólnej zasady konieczności uzyskania zgody na przetwarzane danych osobowych w sytuacji, gdy wykorzystanie danej osobowej w postaci wizerunku osoby fizycznej ma na celu realizację prawa do wolności wypowiedzi i informacji.

Rzeczywiście, w art. 85 RODO znajduje się wymóg tego, aby każde państwo członkowskie przyjęło swoje wewnętrzne regulacje, w ramach których wskaże odstępstwa i wyjątki od zasad obowiązujących przy przetwarzaniu danych osobowych, a które są niezbędne do zapewnienia równowagi pomiędzy prawem do ochrony danych osobowych a prawem do wolności wypowiedzi i informacji.

Konsekwencją powyższego jest art. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., w którym znajdziemy zastrzeżenie, że do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe, a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się określonych przepisów RODO.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule „RODO a wolność prasy, działalności literackiej i artystycznej”.

Fotograficzny Mastermind – co to?

Fotograficzny Mastermind to kolektyw ludzi o różnych poglądach, doświadczeniach, często odmiennych punktach widzenia. To właśnie dzięki tej różnorodności możemy rozmawiać na każdy temat i wyciągać nieszablonowe wnioski. Poznaj nas bliżej i dowiedz się, co nam w sercu gra i czym zajmujemy się na co dzień https://pokochajfotografie.pl/mastermind/

Zobacz także:

***

PS. Jesteś fotografem i szukasz bezpiecznego i sprawdzonego wzoru umowy na wykonanie sesji zdjęciowej, który będziesz mógł w łatwy sposób uzupełnić i dopasować do potrzeb współpracy z klientem?
Zobacz: wzór umowy na wykonanie sesji zdjęciowej wraz z załącznikami.

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.