IP Box. Dla kogo 5% podatku dochodowego?

Opublikowano

Od 1 stycznia 2019 r. można w Polsce płacić bardzo atrakcyjny, bo jedynie 5% podatek dochodowy. Jest to jedna z najbardziej przyjaznych zmian podatkowych wprowadzonych w ostatnim okresie. IP Box razem z ulgą podatkową na działalność badawczo-rozwojową wspiera wszystkich kreatywnych w biznesie, a Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie objaśnienia podatkowe, w których tłumaczy co należy zrobić aby z ulgi skorzystać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. IP Boxa i odpowiadamy na pytanie, kto może skorzystać z tej ulgi podatkowej. Pracujesz w branży kreatywnej? Jeśli tak to ten tekst jest właśnie dla Ciebie. 

 

Czym jest IP Box? 

IP Box nazywany także Innovation Box lub po prostu Patent Box to rozwiązanie podatkowe, które ma wspierać innowacyjnych przedsiębiorców. Rozwiązanie to zakłada, że dochody z niektórych przedsięwzięć gospodarczych mogą być opodatkowane preferencyjną 5% stawką podatku. Taki podatek mogą płacić zarówno spółki, jak i przedsiębiorcy prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. 

„IP Box to rozwiązanie podatkowe, które pozwala innowacyjnym przedsiębiorcom płacić tylko 5% podatku dochodowego”

Kto może korzystać z IP Boxa?

Z IP box mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy tworzą i komercjalizują rozwiązania będące efektem prac badawczo-rozwojowych a więc osiągają dochody z tzw. kwalifikowanego IP. Co warte podkreślenia, muszą to być przedsiębiorcy, którzy w Polsce podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie ma także znaczenia status przedsiębiorcy, który chce skorzystać z preferencji. 

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach jednoznacznie potwierdziło, że z 5% stawki może korzystać każdy kto spełnia warunki:

„Prawo do opodatkowania 5% stawą podatkową dochodów uzyskanych z kwalifikowanych IP nie jest uzależnione od wielkości podmiotu ani też formy prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.”

Kwalifikowane IP – co to takiego?

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej (prawo autorskie lub prawo własności przemysłowej), które:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z poniższych kategorii, to znaczy jest to:
  1. patent
  2. wzór użytkowy
  3. wzór przemysłowy
  4. autorskie prawo do programu komputerowego
  5. topografia układu scalonego
  6. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochronny
  7. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu weterynaryjnego
  8. wyłączone prawo do ochrony roślin.
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Określenie czy mamy do czynienia z Kwalifikowanym IP nie zawsze będzie łatwe – ale jest to zrobienia 😊 Najważniejsze jest, aby prawidłowo zdefiniować dobro wytwarzane w ramach Kwalifikowanego IP.

O tym czym jest np. wzór przemysłowy możesz przeczytać w artykule Czym jest wzór przemysłowy?, wyjaśnienie zagadnienia wzoru użytkowego znajdziesz w tekście Wzór użytkowy – młodszy brat patentu, a o tym czym jest patent przeczytasz w artykule Leszka Widmańskiego Ochrona pomysłu: czy pomysł można opatentować?

Kwalifikowane IP to nie wszystko

Określenie czy mamy do czynienia z Kwalifikowanym IP czy nie to jednak nie wszystko. Aby móc skorzystać z ulgi podatkowej musimy jeszcze zweryfikować czy nasze dochody z Kwalifikowanego IP uzyskiwane są z właściwego rodzaju umów – tj. czy pochodzą z:

 • umów licencyjnych dot. kwalifikowanych praw IP,
 • umów sprzedaży kwalifikowanych praw IP,
 • umów sprzedaży produktów lub usług gdzie w cenie (wynagrodzeniu) uwzględniana jest cena danego prawa,
 • czy z odszkodowań za naruszenie ww. praw.

Współczynnik Nexus

Jeżeli już ustalimy, że osiągamy dochody z Kwalifikowanych IP, w następnej kolejności musimy ustalić czy stawkę 5% możemy stosować do całości dochodów z poszczególnych Kwalifikowanych IP, czy może do części z nich. W tym celu, konieczne jest ustalenie jaki jest nasz własny wskaźnik Nexus.

 „5% podatku dochodowego płaci się więc od dochodu z Kwalifikowanych IP pomnożonego x indywidualny współczynnik nexus”

Współczynnik Nexus ustala się według wzoru:

Gdzie poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę na:

a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z danym prawe;

b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z danym prawem od podmiotów niepowiązanych;

c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z danym prawem od pomiotów powiązanych, oraz

d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. 

Z tego wzoru wynika jedna prawidłowość – im więcej prac prowadzimy we własnym zakresie, tym większy procent naszych dochodów będzie opodatkowany 5% stawką podatku. Możemy też wyniki prac B+R kupować od innych podmiotów i je rozwijać. Jak zawsze, na cenzurowanym będą zakupy od podmiotów powiązanych – będą one znacznie wpływać na obniżenie wskaźnika.

O czym jeszcze warto pamiętać? 

Na tym etapie zalecane będzie jeszcze odpowiednie wyodrębnienie kosztów związanych z pracami B+R, tak żeby można było je uwzględnić we wskaźniku Nexus. Ważne, że Ministerstwo potwierdziło, że w przypadku mniejszych podmiotów (z reguły przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą) takie wyodrębnienie wydatków może nastąpić po prostu w „zwykłym” excelu. To z pewnością duże ułatwienie i wyjście naprzeciw mniejszym organizacjom (np. mniejszym software house-om lub studiom GameDev). 

Jakie rodzaje wydatków możemy zaliczać do wskaźnika Nexus?

W wydanych objaśnieniach Ministerstwo Finansów potwierdziło, że dla kalkulacji wskaźnika Nexus możemy uwzględniać, m.in:

 • wydatki na wynagrodzenia dla pracowników (wraz z narzutami – składkami ZUS),
 • wydatki na umowy o dzieło lub zlecenie,
 • wydatki z umów B2B,
 • wydatki sfinansowane z dotacji (Uwaga: jest to rozwiązanie inne niż w przypadku ulgi na działalność B+R),
 • wydatki na prace, które nie zakończyły się bezpośrednim sukcesem, ale które są „związane zrealizacją szerszego projektu badawczo-rozwojowego, który zakończył się wypracowaniem dochodu z kwalifikowanego  IP”.

Ministerstwo wskazało także kilka przykładów jak liczyć współczynnik Nexus. Poniżej pokazujemy jeden z nich:

Czy IP box jest dla mnie?

Pewnie zastanawiasz się dla kogo jest IP Box? Odpowiedź jest prosta – IP Box jest dla wszystkich, którzy rozwijają swoje własne innowacyjne produkty (pamiętaj, że usługa to też produkt 😊). 

Z IP boxa może skorzystać programista, firma pracująca nad nowymi elementami mebli, firma stwarzająca nowe receptury leków lub aktuariusz opracowujący nowy model ryzyka ubezpieczeniowego.

Z IP boxa możemy korzystać wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z kreatywnością. Ważne by to nad czym pracujemy można było potraktować jako prace badawczo-rozwojowe. 

Jak w przypadku każdych preferencji, diabeł tkwi w szczegółach – ale warto dołożyć trochę wysiłku by skorzystać z 5% PIT lub CIT.

Możesz skorzystać też z grafu Ministerstwa Finansów, które pokazuje jak możesz wstępnie sprawdzić czy IP box jest dla Ciebie:

Żródło: objaśnienia MF z dnia 15 lipca dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej.

***

Autorka artykułu:

Marcelina Szwed-Ziemichód – doradca podatkowy i adwokat w MSZtax. Naprawdę kocha podatki 🙂 Współpracuje z przedsiębiorcami z szeroko pojętego sektora IT/Tech. Rozumie blockchain, inwestuje w kryptowaluty, gra w retro gry.

fot.: Jessy Smith on Unsplash

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.