Ochrona marki osobistej. Znak towarowy – najlepszy sposób na ochronę marki osobistej?

Opublikowano

Gdyby istniał jakiś skuteczny sposób prawny na zatrzymanie raz zbudowanego zaufania to byłaby to z pewnością najchętniej realizowana usługa prawna. Niestety, w tym zakresie prawo nie jest idealne. Co nie oznacza, że nie oferuje ono żadnych sposobów ochrony marki osobistej. Dzisiaj przedstawię dwa sposoby ochrony marki osobistej, które warto znać.

Ochrona marki osobistej a zaufanie i reputacja

Pamiętam, gdy po raz pierwszy wpadła mi w ręce książka Michała Szafrańskiego pt.: „Zaufanie czyli waluta przyszłości”. Pomyślałam wtedy, że w budowaniu marki (zarówno tej firmowej, jak i osobistej) nie ma nic cenniejszego niż zaufanie, którym darzą nas inni – nasi klienci, współpracownicy czy przyjaciele. O tym, jak ważne jest budowanie zaufania, które przekłada się na pozytywną reputację – tak niezbędną w budowaniu marki osobistej – pisała również w swojej bestsellerowej książce pt.: „Jesteś marką. Jak odnieść sukces i pozostać sobą” Joanna Malinowska – Parzydło. Myślę, że gdyby istniał jakiś skuteczny sposób prawny na zatrzymanie raz zbudowanego zaufania to byłaby to z pewnością najchętniej realizowana usługa prawna. Niestety, w tym zakresie prawo nie jest idealne. Co nie oznacza, że nie oferuje ono żadnych sposobów ochrony marki osobistej. Dzisiaj przedstawię dwa sposoby ochrony marki osobistej, które warto znać:

#1 Prawo do firmy

Większość moich klientów dziwi się, gdy pytam ich o to, jaką nazwę dla swojej jednoosobowej działalności (oprócz oczywiście imienia i nazwiska) zarejestrowali w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dziwią się, ponieważ nie wiedzą, że w chwili rejestracji swojej działalności gospodarczej pod określoną nazwą nabywają tzw. prawo do firmy.  Czym jest „firma” przedsiębiorcy? „Firma” to nic innego jak nazwa przedsiębiorcy.

Wskazówki dotyczące tego, czym jest „firma”, znajdziemy w przepisach kodeksu cywilnego: 

  • przedsiębiorca działa pod firmą;
  • firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko (co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu czy dodatkowego oznaczenia fantazyjnego);
  • firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.

Oprócz (obowiązkowego) imienia i nazwiska każdy przedsiębiorca może zatem wybrać dowolne, dodatkowe oznaczenie, które zostanie włączone do „firmy” przedsiębiorcy. Dlaczego to ma znaczenie?

Dlatego, że firma przedsiębiorcy jest chroniona przez prawo. Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało naruszone (lub zagrożone cudzym działaniem) może żądać zaniechania tego działania, naprawienia szkody, a nawet wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która odpuściła się naruszenia.

#2 Znak towarowy

Drugim (chyba najpopularniejszym wśród przedsiębiorców) sposobem ochrony marki jest znak towarowy.

Aby uzyskać znak towarowy (prawo do wyłącznego używania zarejestrowanego oznaczenia w sposób zarobkowy na terytorium Polski) należy dokonać jego rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie oznaczenie może zostać zarejestrowane jako znak towarowy?

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów lub usług innego przedsiębiorcy. Istotne jest, aby oznaczenie było możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób jednoznaczny i precyzyjny.

Celem znaku towarowego jest umożliwienie odróżnienia towarów i usług różnych przedsiębiorców działających na tym samym rynku, a w konsekwencji zbudowanie rozpoznawalności marki wśród odbiorców.

Dlaczego warto dokonać rejestracji?

Prawo ochronne na znak towarowy daje przedsiębiorcy prawo używania znaku (w sposób zarobkowy i zawodowy) dla wybranych towarów lub usług, na określonym terytorium. To oznacza, że takiego prawa nie mają inni przedsiębiorcy działający na tym samym rynku. Przedsiębiorca może skorzystać z wielu narzędzi prawnych w celu ochrony swojego znaku, nie tylko wtedy, gdy dojdzie do naruszenia, ale również wtedy, gdy zaistnieje  „jedynie” ryzyko jego naruszenia.

Ochrona marki osobistej w praktyce

Wielu przedsiębiorców buduje dziś marki osobiste wykorzystując przy tym świadomie narzędzia oferowane przez prawo. Dobrym przykładem świadomego budowania marki osobistej jest polska projektantka Ania Kuczyńska, która chroni swoją markę przy pomocy znaku towarowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (słowno-graficzny znak towarowy „ANIA KUCZYŃSKA”):

 

Imię i nazwisko Ani Kuczyńskiej są również chronione przez prawo jako firma, pod którą działa projektantka.

Ochrona marki osobistej – prawo do firmy vs. znak towarowy

Z chwilą rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca uzyskuje prawo do firmy – pierwszą prawną ochronę swojej marki. Dlaczego zatem przedsiębiorcy tak chętnie sięgają po rejestrację znaku towarowego? Czy ochrona wynikająca z posiadania prawa do firmy nie jest wystarczająca?

Pomimo wielu niewątpliwych zalet, prawo do firmy ma jedną zasadniczą wadę. Podczas rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca nie uzyskuje wyłączności na korzystanie z firmy (nazwy). Nikt nie weryfikuje, czy wybrana przez nowego przedsiębiorcę firma istnieje już w rejestrze, czy jeszcze nie. W praktyce oznacza to, że każdy inny przedsiębiorca może zarejestrować swoją działalność pod taką samą firmą.

Nic dziwnego, że wyłączność, jaką daje przedsiębiorcy rejestracja znaku towarowego, jawi się jako bardzo mocny argument za tym, aby na pewnym (najlepiej początkowym) etapie budowania marki, sięgnąć po ochronę wynikającą z rejestracji znaku towarowego.

Prawo z rejestracji znaku towarowego ma charakter „monopolu” – wyłącznym uprawnionym do korzystania ze znaku towarowego jest jego właściciel (lub właściciele). Rejestracja znaku towarowego jest zatem najskuteczniejszym narzędziem prawnej ochrony marki.

***

fot.: Brooke Lark on Unsplash

Zobacz także: Znak towarowy – czy powinien mieć go każdy przedsiębiorca?

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.