Przeniesienie praw autorskich vs. udzielenie licencji – LIVE już 21 września o godz. 12:30

Opublikowano

Czym różni się przeniesienie autorskich praw majątkowych od udzielenia licencji? Jaki sposób dyspozycji prawami autorskimi wybrać w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu? Jak prawidłowo zakomunikować klientowi zakres dyspozycji prawami autorskimi? Zapraszam na LIVE już w środę 21 września o godz. 12:30.

Sposoby korzystania z praw autorskich

Polskie prawo autorskie wyróżnia dwa podstawowe sposoby dyspozycji prawami autorskimi:

  • udzielenie licencji lub
  • przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Podczas środowego spotkania na żywo porozmawiamy nie tylko o różnicach pomiędzy poszczególnymi sposobami dyspozycji prawami autorskimi ale również o tym, jakie jest ich praktyczne znaczenie i który sposób dyspozycji prawami autorskimi wybrać w zależności od prowadzonego biznesu. Zapraszam:

Każdy twórca i jego klient ma prawo swobodnie podjąć decyzję co do tego czy, z kim i na jakich warunkach chce zawrzeć umowę. Zgodnie z generalną zasadą swobody umów:

strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego (art. 353 (1) KC).

W odniesieniu do prawa autorskiego zasada swobody umów doznaje jednak pewnych ograniczeń. Jakich? O tym wszystkim porozmawiamy podczas środowego LIVE’a oraz podczas kolejnych spotkań na żywo. Zapraszam <3

Masz pytanie? Napisz do mnie na kontakt@lookreatywni.pl.

***

Zobacz także:

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.