#IPtalk: Przeniesienie praw autorskich vs. udzielenie licencji – nagranie ze spotkania na żywo

Opublikowano

Czym różni się przeniesienie autorskich praw majątkowych od udzielenia licencji? Jaki sposób dyspozycji prawami autorskimi wybrać w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu? Jak prawidłowo zakomunikować klientowi zakres dyspozycji prawami autorskimi? Nagranie ze spotkania LIVE jest już dostępne do odsłuchania.

Sposoby korzystania z praw autorskich

Polskie prawo autorskie wyróżnia dwa podstawowe sposoby dyspozycji prawami autorskimi:

  • udzielenie licencji lub
  • przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Podczas środowego spotkania na żywo porozmawiamy nie tylko o różnicach pomiędzy poszczególnymi sposobami dyspozycji prawami autorskimi ale również o tym, jakie jest ich praktyczne znaczenie i który sposób dyspozycji prawami autorskimi wybrać w zależności od prowadzonego biznesu. Zapraszam:

Każdy twórca i jego klient ma prawo swobodnie podjąć decyzję co do tego czy, z kim i na jakich warunkach chce zawrzeć umowę. Zgodnie z generalną zasadą swobody umów:

strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie lub zasadom współżycia społecznego (art. 353 (1) KC).

W odniesieniu do prawa autorskiego zasada swobody umów doznaje jednak pewnych ograniczeń. Jakich? O tym wszystkim opowiadałam podczas LIVE’a, którego nagranie znajdziesz powyżej. Zapraszam do wysłuchania.

***

Masz pytanie dotyczące przeniesienia praw autorskich bądź udzielenia licencji? Potrzebujesz konsultacji prawnych online? Zapraszam -> konsultacje prawne online.

***

Szukasz wzoru umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych? Zajrzyj do sklepu ze wzorami umów <3

Szukasz bezpiecznego wzoru umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, który będziesz mógł w łatwy sposób dopasować do swoich potrzeb? Kliknij na grafikę powyżej i skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Szukasz wzoru umowy o świadczenie usług z opcjonalnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych? Zajrzyj do sklepu ze wzorami umów <3

Szukasz bezpiecznego wzoru umowy o świadczenie usług z opcjonalnym przeniesieniem autorskich praw majątkowych bądź udzieleniem licencji, który będziesz mógł w łatwy sposób dopasować do swoich potrzeb? Kliknij na grafikę powyżej i skorzystaj z przygotowanego przez nas wzoru umowy o świadczenie usług.

***

Zobacz także:

Czy wiesz, że Lookreatywni to nie tylko baza wiedzy?

Jesteśmy zaufanym partnerem, który nie tylko doradza i zabezpiecza klienta pod względem prawnym, ale również wspiera go biznesowo.